پروفسور احمد جهان لتیباری

پروفسور احمد جهان لتیباری استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

پروفسور احمد جهان لتیباری

Prof. Ahmad Jahan Latibari

استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر طول الیاف بر روی ویژگی های مکانیکی چند سازه چوب پلاستیک (پلی پروپلین) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
2 اثر عامل براق کننده برخواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذCMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 4
3 اثر گرانروی چسب نشاسته ذرت بر مقاومت به لهیدگی سطح(FCT) مقوای کنگره ای سه لا با فلوت A (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 1، شماره: 4
4 اثر میزان قلیاییت در لیگنین زدایی با اکسیژن خمیرکاغذ سودا– آنتراکینون از کارتنهای کنگرهای کهنه (OCC) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
5 ارزیابی انتظارات و ترجیحات مشتری در فرایند خرید مبلمان چوبی منزل و اداری با آزمون های ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 37، شماره: 1
6 ارزیابی مدول الاستیسیته ی دینامیک ناحیه ای در تراورس ای چوبی با روش موج تنش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 39، شماره: 2
7 ارزیابی ویژگی های بلوک های چوب- سیمان ساخته شده از خاک اره (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 2
8 ارزیابی ویژگی های مکانیکی چندسازه الیاف کارتن کنگره ای کهنه – پلی پروپیلن تقویت شده با نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 1
9 استفاده از روش الکتروشیمیایی(EC) برای تیمار پساب صنایع خمیر و کاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 5، شماره: 20
10 اصلاح و بهبود ویژگی های چسب پلی وینیل استات با استفاده از نانو سیلیکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 2
11 امکان سنجی استفاده از ضایعات لیگنوسلولزی برای تولید بیواتانول در ایران: کاربرد مدل سری زمانی آریما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 4
12 برآورد هم زمان توابع عرضه و تقاضای مقوای کنگره ای و پیش بینی میزان آتی آنان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
13 بررسی اثر افزودن نانولوله کربن چنددیواره، بر ویژگیهای مکانیکی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه ساخته شده از پلیپروپیلن و الیاف بازیافتی کاغذهای قهوهای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 3
14 بررسی اثر سیلیس بر ویژگی های مکانیکی چندسازه پلی پروپیلن/ پودرچوب / سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
15 بررسی استفاده از ضایعات چوبی شهری در تولید تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 1
16 بررسی امکان ساخت تخته خرده از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (توان بالقوه استفاده از ضایعات نخل و چوب کهور پاکستانی در صنعت تخته خرده چوب) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 6، شماره: 15
17 بررسی پراکندگی اندازه و ابعاد الیاف ساقه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 1
18 بررسی تاثیر pH چوب بر ویژگی های تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 4
19 بررسی تاثیر زمان و دمای فراوری شیمیایی (پخت) بر ویژگی‎های خمیر کاغذ CMP از ساقه کلزا (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 1
20 بررسی تاثیر شدت پخت بر روی ویژگیهای مکانیکی خمیرکاغذ سودا از باگاس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 2
21 بررسی تاثیر شرایط پلیمر شدن بر مقاومت اتصال رزین اوره-فرمالئید در تخته خرده چوب ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 1، شماره: 1
22 بررسی تاثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگیهای خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 4
23 بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 3
24 بررسی تاثیر کاهش دانسیته تخته خرده چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی‎های تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 3
25 بررسی تاثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 22، شماره: 1
26 بررسی تاثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تاکید بر زبری سطح آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 1
27 بررسی تاثیر مواد مغذی و زمان تیمار بر فعالیت های آنزیمی قارچ Phanerochaete chrysosporium (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
28 بررسی تاثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 3
29 بررسی تغییرات ابعاد تراکئید کاج تدا از جنگلکاریهای منطقه پیلمبرا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 19، شماره: 1
30 بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 6
31 بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 1
32 بررسی خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ (Haloxylon persicum) منطقه حارث آباد سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 21، شماره: 25
33 بررسی روند تغییرات ابعاد الیاف گونه کاج الداریکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 7، شماره: 16
34 بررسی ساخت چوبهای لایه ای LB ،LVL و تعیین خواص کاربردی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 12
35 بررسی ساخت خمیرکاغذ شیمیایی – مکانیکی رنگ‎بری شده از کاه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
36 بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 3
37 بررسی شاخص های موثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 28، شماره: 2
38 بررسی قابلیت استفاده از کلش برنج در صنایع کاغذ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 6
39 بررسی قابلیت رنگ بری خمیرکاغذ مرکب زدایی با آنزیم همی سلولاز در مقایسه با فرآیند متداول شیمیایی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 13، شماره: 3
40 بررسی مقاومت کششی اتصال میخ چوبی در تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 20، شماره: 23
41 بررسی مقاومت کششی و گشتاور خمشی در اتصال زبانه وکم در سازه های چوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 2
42 بررسی مقایسه ای خصوصیات بیولوژیکی، آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی نی در نیزارها هورالعظیم و تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
43 بررسی مقایسه‎ای ویژگی‎های خمیر کاغذ سودا و سودا – اتانول از سه چوب پهن برگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 3
44 بررسی و تعیین ویژگیهای خمیر کاغذ شیمیایی مکانیکی بازده بالا از باگاس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 10
45 بررسی وزگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از چوب کاج الداریکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 5
46 بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 4
47 بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 1، شماره: 1
48 بررسی ویژگیهای تخته فیبر با دانسیته متوسط از مخلوط چوب تاغ و ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 21، شماره: 24
49 بررسی ویژگی‎های تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) از پسمانده حاصل از عصاره‎گیری ریشه شیرین بیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 3
50 بررسی ویژگی‎های چندسازه الیاف کارتن کنگره‎ای کهنه – پلیپروپیلن در اثر افزودن حجیم کننده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 3
51 بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
52 بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در دو رویشگاه زاغمرز و فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 5
53 بررسی ویژگیهای خمیرکاغذ رنگبری شده سودا – اکسیژن از کارتن کنگرهای کهنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 2
54 بررسی ویژگیهای صوتی چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 3
55 بررسی ویژگیهای کاغذ تهیه شده از پوست دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 18، شماره: 2
56 تاثیر پیش تیمار تخمیر و حذف مواد استخراجی بر ویژگی های آکوستیک چوب گونه ی ون (Fraxinus excelsior) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 39، شماره: 1
57 تاثیر پیش هیدرولیز بر روی لیگنین زدایی چوب ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 3
58 تاثیر شرایط خشک کردن چوب راش بر pH، ظرفیت بافرکنندگی و مقاومت اتصال آن با رزین اوره- فرمالدهید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 2
59 تاثیر عوامل فراوری شیمیایی بر کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
60 تاثیر فرایند اختلاط مواد بر ویژگی های مقاومتی چندسازه الیاف سلولزی – پلی پروپیلن حاوی نانورس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 2
61 تاثیر گرادیان رطوبت کیک خرده چوب بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 20، شماره: 22
62 تاثیر مقدار رطوبت و زمان انبارداری باگاس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 4
63 تاثیر مقدار لیگنین الیاف بر ویژگی های مکانیکی چند سازه الیاف چوب – پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 1
64 تاثیر نانو دی اکسیدتیتانیوم بر ویژگی های پساب حاصل از بازیافت کاغذ کنگره ای کهنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 4
65 تاثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی اتیلن سنگین/ پودر کاه گندم تولید شده با فرآیند ذوب دو مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
66 تاثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی پروپیلن/ الیاف occ/ نانورس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 3
67 تاثیر ویژگی سطح الیاف بر مقاومتهای چند سازه پلی پروپیلن – الیاف سلولزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 2
68 تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
69 توسعه فناوری توموگرافی درخت سرپا: مطالعه موردی: درختان شهرستان کرج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 1
70 شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 38، شماره: 1
71 شناسایی و تاثیر زمان رویش بر ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی برگ درخت گردو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 39، شماره: 1
72 شناسایی و مقایسه ترکیبات روغنی حاصل از پیرولیز چوب راش سالم و پوسیده با استفاده از روش‎ کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی (GC/MS) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 2
73 کاربرد روش دلفی در شناسایی شاخص های کیفی موثر بر مدل مدیریت ریسک در سازه های چوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 36، شماره: 3
74 کاهش COD پساب صنایع بازیافت کاغذ با استفاده از روش الکترو فنتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 11، شماره: 43
75 مطالعه تاثیر تورق و سطح چسب گذاری بر مدول الاستیسیته و مدول برشی چوب صنوبر توسط آزمون غیرمخرب ارتعاش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 4
76 مقایسه اثر مواد لیگنوسلولزی در سطوح مختلف انیدریدمالئیک پلی پروپیلنی (MAPP) در چند سازه های الیاف و آرد چوب / پلی پروپیلن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 19، شماره: 1
77 مقایسه عملکرد ترکیب عامل فعال سطحی و صابون برجوهر زدایی کاغذ باطله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی انجام کنترل کیفی اتصالات جوشکاری شده فولاد ساده کربنی توسط آزمون غیر مخرب ارتعاش آزاد و مقایسه با اتصال مواد ارتوتروپیک( چوبی ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
2 Evaluation of the Future Role of Transportation Sector in Air Pollution and Environmental Solutions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
3 The performance of the Lobolly pine (Pinus Taeda L.) at different regions of northern Iran: wood fiber morphology and mechanical properties (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
4 بررسی استفاده از روش های نوین در تصفیه پساب واحدهای تولیدی کاغذ (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
5 بررسی تاثیر میزان نشاسته کاتیونی بر عملکرد سیستم نانو سیلیکای آنیونی- نشاسته کاتیونی در کاغذهای ظریف (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
6 بررسی ساخت تخته فیبر MDF از مخلوط گونه های تاغ و ممرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 بررسی مقایسه ای اثر افزودن نانولوله کربن تک دیواره و چنددیواره برمقاومت به ضربه تغییر طول کششی وسختی چندسازه ساخته شده از پلی پروپیلن و الیاف بازیافتی کارتن کنگره ای (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
8 مفاهیم و مبانی تولید و توسعه پایدار در صنایع سلولزی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران