منصوره امیری میجان

 منصوره امیری میجان مدرس دانشگاه  علمی کاربردی جهانگردی

منصوره امیری میجان

Mansoureh Amirimijan

مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.