مرتضی اسماعیلی

 مرتضی اسماعیلی هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی اسماعیلی

Morteza Esmaili

هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه ی گزاف های طراحی به منظور به کارگیری ستون های سنگی جهت تثبیت خاکریز راه آهن متکی بر بستر رسی نرم (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 3
2 ارزیابی سه بعدی رفتارخطوط ریلی به روش عددی درتحریک زلزله (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
3 اصلاح الگوی حداقل پوشش خاکی پل های خاکی - فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل سه بعدی اجزا محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
4 امریکا و چالش قدرت در امریکای لاتین: مقایسه رویکرد ایران و چین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 15
5 بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه یی دیوارهای خاک مسلح سگمنتال با جوشن فلزی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
6 بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریز شمع ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه آهن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
7 بررسی اثر ترانشه های v شکل جهت کاهش ارتعاشهای محیطی ناشی از حرکت قطار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی اثر ژئوسنتتی کها بر افزایش مدول خط آهن بر اساس نتایج بارگذاری میدانی ومقایسه آن با نتایج تحلیل عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
9 بررسی تاثیر استفاده از آسفالت به عنوان لایه ی جاذب ارتعاش در خط راه آهن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
10 بررسی تاثیر تحریکات لرزه ای با شتاب اوجهای مختلف در رفتار خطوط ریلی با استفاده از یک مدل عددی سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
11 بررسی تأثیر خرده لاستیکها بر کاهش ارتعاشات منتشره از خطوط ریلی در محیط اطراف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی تأثیر مشخصات خاکریز راه آهن سریع السیر بر ارتعاشات در محیط اطراف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی رفتار ارتعاشی دال خط ریل مدفون به روش عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
15 بررسی عددی استفاده از پیش دال های بتنی در ناحیه انتقال خطوط بالاستی به آبروهای بتنی خطوط راه آهن سریع السیر (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 1
16 تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
17 تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
18 تأثیر پارامترهای روسازی خط ریلی در وقوع پدیده واژگونی واگن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 1
19 تحلیل استاتیکی پل های خاکی - فولادی تحت اثرحرکت قطار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
20 تحلیل استاتیکی پل های خاکی فولادی تحت اثربارهای اجرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 2
21 تعیین شعاع مؤثر تزریق سیمانی به منظور پایدارسازی رسوبات آبرفتی اطراف تونل های خط 1 متروی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 70
22 مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
23 مطالعه ی موردی بر روی تاثیر شکل گودال های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون ارزیابی دیزارتری فرنچای- 1: بررسی روایی و پایایی آن در زبان فارسی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران
2 ارزیابی آلودگی بالاست به روش آزمایش غیر مخرب ضربه- پاسخ (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
3 ارزیابی باربری بسترهای دارای خرده لاستیک درخطوط ریلی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
4 استفاده از روش تزریق دوغاب تحت فشاردر تثبیت بسترهای سست خطوط راه آهن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
5 امکان سنجی استفاده از بالاست بازیافتی بعنوان لایه زیربالاست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 امکان سنجی استفاده از پسماند لاستیکی در زیرسازی راه آهن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 امکانسنجی کاربرد لایه بتن آسفالتی در خطوط ریلی راه آهن ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
8 امنیت اطلاعات در سیستم اتوماسیون توزیع به روش خم بیضوی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
9 انتخاب مقطع بهینه دالخط بتنی پیش ساخته براساس تکنیکANP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
10 برآورد  بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
11 بررسی آزمایشگاهی اثر خرده لاستیک ها بر کاهش ارتعاشات در خطوط ریلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
12 بررسی آزمایشگاهی استفاده از نانولوله های کربنی در ساخت تراورس بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده ازخرده لاستیک درزیرسازی خطوط راه آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خرده لاستیک بر باربری مصالح بستر خطوط ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
15 بررسی آزمایشگاهی تاثیر رس بر تثبیت بسترهای ماسه ای با سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
16 بررسی آزمایشگاهی تاثیر گسکت بر مقاومت نرمال و برشی سطوح تماس قطعات پیش ساخته بتنی پوشش تونل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم معدنی
17 بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی لاستیک فرسوده به منظور بکارگیری به عنوان پد زیر تراورس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
18 بررسی آزمون غیرمخرب ضربه-پاسخ Impulse-Response جهت کشف عیوب ستون های بتنی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی اثر پرشدگی شن نخودی بر روی پوشش بتنی تونل در حفاری مکانیزه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
20 بررسی اثر ژئوگرید بر عملکرد روسازیهای آسفالتی به روش تحلیل المان محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 بررسی اثر سختی پی و پایه بر طرح لرزه ای پایه پلها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی اثرات انفجار پرتابهها در محیط سنگی درزهدار با استفاده از روش DEM: مطالعه موردی تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل - میانه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 بررسی اثرات نفوذ خودروهای برقی و سیستم های فتوولتائیک در شبکه توزیع و بررسی برهمکنش حضور همزمان آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
24 بررسی ارتعاشات ناشی از خط ریلی و روشهای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی استفاده از سیستم پشت بند TieBack در پایداری خاکریزها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
26 بررسی الزامات ملات قیر سیمان بکار رفته در خطوط دالخط راه آهن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
27 بررسی انواع روشهای اندازه گیری سختی قائم خطوط راه آهن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
28 بررسی پایداری سازه ای پوشش تونل های واقع در سنگ های درزه دار در برابر اثرات ناشی از انفجار پرتابه ها: مطالعه موردی تونل کیلومتر 500+345 راه آهن اردبیل- میانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی پایداری لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با نگاهی به مکانیزم گسیختگی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 بررسی تاثیر آلودگی به ضریب هدایت هیدرولیکی بالاست خطوط ریلی به کمک آزمایش نفوذپذیری بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
31 بررسی تاثیر سختی بستر بر رفتار روسازی صلب ترکخورده تحت بار متناوب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
32 بررسی تأثیر مشخصات خاکریز در خط ریلی بر کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
33 بررسی خواص مکانیکی سرباره فولاد بعنوان بالاست در خطوط ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
34 بررسی رفتار خط با بالاست سرباره ای ومقایسه آن با خط بالاستی معمولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
35 بررسی رفتار سازه‌ی زیرزمینی تحت اثر بارهای انفجاری (مطالعه موردی - خط 7 متروی تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
36 بررسی رفتار لرزه ای تونل های مقاوم سازی شده با FRP مطالعه موردی ایستگاه مترو شهر کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
37 بررسی رفتار لرزهای تونل های بهسازی شده با FRP با استفاده از تحلیل بارافزون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
38 بررسی رفتار مکانیکی بالاست با استفاده از نتایج آزمایشات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی رفتار مکانیکیبالاست در خطوط ریلی با استفاده از روش اجزاء مجزاء (DEM) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی روابط تحلیلی حاکم بر نشست در خطوط ریلی بالاستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 بررسی سختی برشی و نرمال محل اتصال سگمنت به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
42 بررسی ضوابط طراحی زیر بالاست در خطوط بالاستی راه آهن و توسعه نرم افزارSREFIL (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بررسی ضوابط و استانداردهای کشورهای مختلف درخصوص استفاده از ریل محافظ به منظور کنترل خروج ازخط قطار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
44 بررسی عددی تاثیر سختی پد زیر ریل بر رفتار دینامیکی خط ریلی در محل ناحیه انتقال از دالخط به خط بالاستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
45 بررسی عملکرد بیمه کشاورزی و نظام بیمه ای و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
46 بررسی عملکردلایه بتن آسفالتی درکاهش نشست وتنشهای موجوددربستر و خاکریز راه آهن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی کاربرد تراکم سنگینهمراه با اختلاط با آهک درتثبیتبسترهای سست خطوط ریلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی کیفیت میکروبی نمونه آبهای معدنی ارسالی به آزمایشگاه موادغذایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سال1390تا1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب معدنی با محوریت تولید و صادارت
49 بررسی لرزه ای پایه پل منوریل با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 بررسی مشخصات فنی و اجرایی انواع روش های ساخت نواحی انتقال در خطوط ریلی- محور مقاله: زیربنا و تاسیسات (دریافت مقاله) هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
51 بررسی مقاومت جانبی خط راه آهن توسط نرم افزار PFC2D با تغییر پارامتر های هندسی خط و بهره گیری از صفحات انتهایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
52 بکارگیری ژئوفوم به منظور سبک سازی خاکریز خطوط ریلی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
53 پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده های نیمه عمیق آداکیتی انار- دهج شمال غرب کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
54 تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکت گاز لوله و قدر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
55 تاثیر تقویت قسمت داخلی طاق پلهای طاقی سنگی و محاسبه طول بهینه تقویت آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
56 تاثیراعمال توام کربناسیون و نفوذیون کلراید برمقاومت فشاری بتن های ساخته شده ازمیکروسیلیس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 تحلیل پاسخ دینامیکی دال خط با نگاهی به سیر ایمن قطار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
58 تحلیل پایداری پوشش سگمنتی تونل خط 2 قطار شهری تبریز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
59 تحلیل رفتار پلهای خاکی- فولادی تحت بار راه آهن با استفاده از روش اجزاء محدود دو بعدی و سه بعدی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 تحلیل سه بعدی اجزاء محدود پوشش تونل و مقایسه ای با نتایج تحلیل دو بعدی و روابط تقریبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
61 تحلیل عددی تاثیر مشخصات خاکریزناحیه انتقال به پل بررفتارخطوط ریلی بالاستی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
62 تحلیل عددی کارایی ستونهای سنگی به منظور کاهش خطر روانگرایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
63 تحلیل عددی کارایی ستونهای سنگی به منظور کاهش خطر روانگرایی در خاکریز راه و راه آهن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
64 تحلیل و طراحی سمگنت تونل انتقال آب سیروان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
65 تراروس الیاف پلیمری با مقاومت در برابر خوردگی بالا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
66 تشخیص میزان آلودگی بالاست با استفاده از تفسیر نتایج آزمایش GPR به منظور حفظ ایمنی خطوط ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
67 تصدیق اطلاعات در سیستم اتوماسیون توزیع با استفاده از تابع در هم MD5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
68 تعیین الگوی آزمایش تابع پاسخ فرکانسی در ارزیابی غیر مخرب سیستم خط آهن به کمک شبیه سازی اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
69 تعیین الگوی حداقل پوشش خاکی پلهای خاکی-فولادی راه آهن با استفاده از تحلیل دو بعدی اجزا محدود (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
70 تعیین کارایی ستون های سنگی در خاکریزهای راه آهن واقع بر بسترهای سست (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
71 تعیین و پیشبینی رفتار بتن پلاستیک در سدهای خاکی با استفاده آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
72 تکمیل ساختاررمز FDE با طراحی Sbox های قوی برای آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
73 توسعه محصول جدید، اطلاعات حسابداری وحسابرسی داخلی حسابرسی (ممیزی): چارچوب منسجم پیشنهادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
74 چارچوبهای بهروزرسانی شدهی کنترل داخلی و مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی COSO بهکارگیری مفاهیم در دولتها و سازمانهای غیرانتفاعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
75 حسابداری اسلامی ونقش آن درکاهش فقر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
76 رفتارسنجی مهاربندهای یک سکوی دریایی نوع جکت تحت بارهای لرزهای با درنظرگرفتن اندرکنش آب- ساز-ه خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
77 رفتارسنجی مهاربندهای یک سکوی دریایی نوع جکت تحت بارهای لرزهای با درنظرگرفتن اندرکنش آب- ساز-ه خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
78 شاتکریت و بتن الیافی و کاربرد آن برای نگهداری سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
79 ضریب رفتار قاب بتنی با انواع مهاربند با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
80 عوامل موثر بر تزریق دوغاب با فشار بسیار بالا 1 جهت تثبیت بستر سست راه آهن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
81 فراتر از تصور: حسابداری اجتماعی و انتقادی را واقعی کنید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
82 کاربرد ژئوفوم به عنوان خاکریز راه آهن متکی بر بسترهای سست (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
83 کاربرد ستون های سنگی جهت تثبیت بسترهای سست راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
84 کنترل موتور القایی بدون سنسور سرعت با استفاده ازشبکه های عصبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
85 کوشک باغ ایرانی از منظر تا معماری داخلی و تاثیر آن بر معماری ویلاها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
86 گزارش موردی: ویژگی های گفتاری و زبانی کودک سندرم داون دچارآسیب مغزی ناشی از سکته مغزی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران
87 مروری برروشهای ویژه درتثبیت بسترهای سست راه آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
88 مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
89 معرفی مصالح بالاستیک در خطوط ریلی و ارزیابی رفتار آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
90 مقایسه ارتعاشات ناشی از خطوط ریلی در تونل های تک و دوقلو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
91 مقایسه حمایت اجتماعی و تاب آوری در افراد معتاد وابسته به مواد (تریاک-شیره) وافراد در حال مصرف متادون (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
92 مقایسه روش آیین نامه ای طراحی و تحلیل اجزاء محدود دو بعدی و سه بعدی پلهای خاکی-فولادی راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
93 نشست در بستر خاکریزهای مسیر را هآهن سریع السیر قم- اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن