دکتر حجت ایزدخواستی

دکتر حجت ایزدخواستی استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حجت ایزدخواستی

Dr. Hijjat Izadkhasti

استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applying Political Business Cycle to Explain Macroeconomic Policies in Iran: A Public Choice Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
2 اثرات تلاطم های نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران در شرایط تحریم های یک جانبه و چندجانبه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 1
3 اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 22
4 اطلاعات نامتقارن (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 اقتصاد رفتاری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
6 Investigating the Factors Affecting Housing rent in Urban Areas of Iran with Emphasis on Urban Grouping (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
7 بانکداری محدود (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
8 بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 82
9 بررسی اثر شوک ماندگار مالیات بر سود سپرده های بانکی در اقتصاد ایران: الگوی تعادل عمومی پویای توام با قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی تاثیر معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ (ق.م.م) بر تعداد و ارزش افزوده واحد های صنعتی ایجاد شده در مناطق مشمول معافیت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
11 بررسی ساختار درآمدهای پایدار شهری و محاسبه شکاف مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 3
13 بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 23
14 بررسی عوامل موثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تاکید بر رویکرد اسلام به بعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 14، شماره: 1
15 بررسی نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی و تاثیر آن بر نابرابری درآمدهای منطقه‌ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 75
16 برنامه ریزی بهینه پاسخگویی تقاضای برق بر اساس مدل سازی اقتصادی تابع تقاضای با کشش انعطاف پذیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 11
17 تابع هامیلتونی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر پیشرفت کیفی تولیدات بر رشد اقتصادی ایران در یک الگوی رشد درون زا: با تاکید بر ابداع در فرآیند تولید (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 27
19 تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 15، شماره: 30
20 تاثیر کیفیت حکمرانی خوب و درآمد بر شادی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 44
21 تحلیل اثرات اصلاح سیاست مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: رویکرد خرید پیشاپیش نقد CIA (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
22 تحلیل اثرات اصلاح مالیات های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 4
23 تحلیل اثرات کلان مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب الگوی بهینه‌یابی پویا: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
24 تحلیل الگوی تخصیص اعتبارات سرمایه‌ای استانی در ایران: رویکرد کارایی محور و برابری محور (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 1
25 تحلیل تاثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزیی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 14، شماره: 27
26 تحلیل تاثیر سیاست های پولی در الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه: رویکرد پول در تابع مطلوبیت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
27 تحلیل تاثیر فساد و کیفیت حکمرانی بر عملکرد نظام مالیاتی: رویکرد داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 4، شماره: 1
28 تحلیل تاثیر مالیات تورمی بر تخصیص منابع و رفاه در اقتصاد ایران: ارائه یک الگوی رشد درون زای نئوکلاسیکی با لحاظ کردن فراغت و اثرات جانبی تولید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 50، شماره: 2
29 تحلیل تاثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
30 تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 2
31 تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر بیکاری در استان های ایران: با تاکید بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 32
32 تحلیل غیر‌خنثایی اثرات سیاست‌های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم‌یافته در اقتصاد ایران: رویکرد کنترل بهینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 26، شماره: 17
33 تحلیل مقایسه ای هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جریی و تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
34 تحولات پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
35 توهم پولی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
36 توهم تهاتری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
37 خصوصی سازی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
38 خلق پول اعتباری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
39 رجحان نقدینگی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
40 شناسایی عوامل موثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی در اقتصاد ایران: رویکرد مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
41 عوامل موثر بر کیفیت حکمرانی در کشورهای دارای رانت منابع طبیعی: رویکرد معادلات همزمان داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 1
42 مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
43 مالیات بر عایدی سرمایه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
44 مالیات بر مسکن (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
45 ماهیت پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
46 مفهوم و انواع پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
47 نقطه زین اسبی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
48 وظایف پول (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و آسیب شناسی عملکرد و نقش مالیات بر ارزش افزوده در پایدارسازی درآمد شهرداری ها و محاسبه شکاف مالیاتی: مطالعه موردی شهرداری تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران
2 تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تاکید بر راهبردها و چالش ها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
3 تحلیل نقش نهادینه شدن نظام پولی مطلوب در جامعه اسلامی بر رفاه اجتماعی: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر اسلامی
4 مزایا، معایب، الزام ها، چالش ها، اختیارها و اجبارهای وارد شدن بیمه گران ایرانی به بازی بین المللی دیجیتالی شدن (دریافت مقاله) بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه