ایت زایر

 ایت زایر معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی

ایت زایر

Ayat Zayer

معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.