پروفسور فرخ پارسی زاده

پروفسور فرخ پارسی زاده استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

پروفسور فرخ پارسی زاده

Prof. Farokh Parsizadeh

استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی رفتار و باورهای عمومی در خصوص زلزله؛ مطالعه موردی: شهر بابل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 6، شماره: 3
2 Reconnaissance Report on Bam Earthquake Social and Public Policy Issues (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 5، شماره: 4
3 بررسی میزان آمادگی مردم شهرستان پاکدشت در برابر پدیده زلزله و شناسایی مناسب ترین روش آموزش جهت آموزش انتقال مفاهیم و نکات ایمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 30
4 چالش ها و راهبردهای اجتماعی آثار رواج شایعه وقوع زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رویکرد اموزشی مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 INVESTIGATING AWARENESS OF STUDENTS IN SARPOL-E ZAHAB AND MALARD ABOUT EARTHQUAKE AND SAFETY (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 TOWARDS A CULTURE OF RESILIENCE AND EARTHQUAKE DISASTER RISK REDUCTION IN IRAN – “LESSONS-LEARNED” FROM EARTHQUAKE DISASTERS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4 بررسی آسیب پذیری نیروی انسانی و تأسیسات کارخانجات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
5 بررسی آگاهی کودکان و نوجوانان ایرانی از پدیده زلزله و آمادگی در برابر آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 تحلیل روزشمار فرایند اطلاع رسانی در روزنامه ها در 5 زلزله اخیر کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 رسالت و مسئولیت اجتماعی رسانه ها در مقابل زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 رسانه ها و عملکرد آنها درزلزله 5 دی 1382 بم از دیدگاه آسیب دیدگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
9 رفتار شناسی مربیان مهدهای کودک در زمان زلزله، مورد شناسی مهدهای تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 لزوم آموزش آمادگی در برابر زلزله در مهدهای کودک کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11 مقایسه تطبیقی دیدگاههای متخصصان و مردم از برنامه های مناسب زلزله و ایمنی تلویزیون (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 نقش و اهمیت حافظه جمعی و هویت مکانی دربازسازی پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
13 نیازسنجی اولویت های زنان بعد از وقوع زلزله (مورد شناسی زلزله 5 دی ماه 1382) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران