سیروان بهرامی

 سیروان بهرامی کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان

سیروان بهرامی

Sirvan Bahrami

کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری فضایی و بحران آلودگی هوا در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
2 بحران هویت در معماری معاصر و چگونگی ادغام معماری سنتی در معاصر (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
3 بررسی اثرات اصول و چارچوب موثر از اسلام بر محیط اجتماعی شهری (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
4 بررسی ارتباط نمادهای شهری با هویت شهر (مطالعه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار
5 بررسی اسکانهای غیر رسمی و تاثیر گروههای حاشیه نشین بر امنیت اجتماعی شهری (نمونه مورد مطالعه : شهر سنندج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
6 بررسی زبان الگوی معماری مسکونی معاصربارویکرد تجلی ازآموزه های اسلام درساختارفضایی خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 بررسی قیاسی آفرینش کالبدی در موسیقی و معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
8 بررسی مولفه های اجتماعی درفضاهای شهری نمونه موردی خیابان جمهوری مریوان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی و تحلیل پارامترهای محیطی موثر جهت ارتقاء کیفیت پیاده روها (نمونه موردی: خیابان فردوسی سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
10 بررسی و تحلیل جایگاه نشانه های شهری در دستیابی به مفهوم طراحی پایدار نمونه موردی: فلکه سنه دژ ، شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 پایداری عوامل محیطی و تاثیر آن در امنیت شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
12 پژوهشی بر نقش شهروندان در ارتقاء فرهنگ و هویت محله ای (مورد پژوهی : محله ی قطارچیان شهر سنندج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
13 پژوهشی بر نقش میادین و عناصر یادمانی در هویت کالبدی شهر اسلامی ایرانی (نمونه موردی: میدان آزادی شهر سنندج) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 پژوهشی برنقش و جایگاه عناصریادمانی درمیدانهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
15 پویایی اجتماعی در کیفیت فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
16 پویایی اجتماعی در کیفیت فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
17 تاثیر فضاهای سبز برکیفیت محیط شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
18 تاثیر محیط زیست ورابطه آن باتوسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
19 تأثیر فضاهای سبز بر کیفیت محیط شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
20 توسعه پایدارشهری ازمنظرپایداری زمین نمونه مطالعاتی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
21 جستاری برتاثیر خانه های با ارزش قدیمی در هویت بخشی کالبدی شهرها مورد پژوهی : عمارت سالار سعید(موزه ی سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 دستیابی به سرزندگی در فضاهای عمومی شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
23 دستیابی به سرزندگی در فضاهای عمومی شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
24 زبان مشترک موسیقی و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
25 ساختار معماری گرمابه های حکومتی در عمارتهای قدیمی شهر سنندج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
26 شهر اسلامی و عناصر هویت بخش به کالبد شهر اسلامیبا نگاهی به کالبد شهر سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
27 شهروروانشاسی محیط آن بارویکرد زیباشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 طراحی فضاهای شهری وتاثیر آن درایجاد حس امنیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
29 طراحی محیطی با رویکردی ویژه بر افزایش امنیت و کاهش وقوع جرم (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
30 مقایسه تطبیقی مدیریت شوراهای اسلامی شهر در ایران با مدیریت اسلامی، با تاکید بر اسلامیت شوراها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
31 نقدی بر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری و اهمیت مشارکت در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
32 نقش مبلمان شهری و چگونگی مناسب سازی معابرشهری برای جانبازان معلولان و افراد ناتوان (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری