قدرت اخوان اکبری

 قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

قدرت اخوان اکبری

Ghodrat Akhavanakbari

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.