علی دولتی مهر

 علی دولتی مهر رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل

علی دولتی مهر

Ali Dolati Mehr

رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی نقاط چهارگانه استان اصفهان در جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از شاخص بیکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
2 ارزیابی فرصتها و چالش های گردشگری شرق استان اصفهان با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
3 انرژی زمین گرمائی مشگین شهرو اثرات زیست محیطی آن با تاکید بر هوا و خاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 بررسی تاثیر پدیده های اقلیمی بر تصادفات جاده ای مطالعه موردی جاده اردبیل – مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
5 بررسی میزان تاثیر اولین و آخرین وقوع یخبندان برتصادفات جاده ای در محور اردبیل - مشگین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
6 بررسی هیدرولوژی حوضه هیرچای در استان اردبیل با رویکرد تبخیر و تعرق (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 بررسی یخبندان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی شهرستان خلخال (دریافت مقاله) همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی
8 پایش خشکسالی استان اردبیل در سال زراعی جاری 90-89 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 پهنه بندی مناطق مرزی استان اردبیل با استفاده از شاخص دمای موثر با رویکرد جذب توریسم های خارجی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
10 تبخیر تعرق و بررسی روشهای متواول براورد تبخیر در ایستگاه هواشناسی اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
11 تجزیه علیت اجزای عملکرد دانهدر ارقام پاییزه کلزا تحت تنش کمبود آب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
12 تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش برف زنجان با رویکرد مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
13 تحلیل روابط خطی تعداد وقوع دوره های خشک و مرطوب شهرستانهای استان اردبیل (به روش بازوهر و همکاران) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
14 تحلیل سری های زمانی تبخیرسالانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
15 تحلیل سری های زمانی تبخیرسالانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
16 تحلیل و برآورد خشکسالی استان کردستان با تاکید بر ایستگاه سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
17 تحلیل یخبندان و سرمازدگی های محصولات کشاورزی مشکین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
18 تقویم اقلیم گردشگری خلخال با رویکرد شاخص اقلیم توریسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
19 چگالی سنجی انرژی باددرایستگاه سینوپتیک ارومیه بهمنظور دستیابی به انرژی پایدار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 حمل و نقل جاده ای و تاثیر اولین وقوع ریزش برف بر تصادفات جاده ای مطالعه موردی محور اردبیل - مشکین شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
21 مطالعه اقلیم و معماری شهر توریستی هیر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 نقش اقلیم در طراحی و ایجاد فضاهای مسکونی شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 نقش بارش های برف خدابنده در منابع آب منطقه با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک