تورج صمدی

 تورج صمدی کارشناس مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

تورج صمدی

Toraj Samadi

کارشناس مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.