محمد تقی معصومی

 محمد تقی معصومی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین

محمد تقی معصومی

Mohammad Taghi Masomi

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.