حسین شکری پور دیزج

 حسین شکری پور دیزج معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل

حسین شکری پور دیزج

Hossein Shokripour Dizej

معاونت آموزشی مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.