دکتر محسن ایزانلو

دکتر محسن ایزانلو دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

دکتر محسن ایزانلو

Dr. Mohsen Izanloo

دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 34، شماره: 57
2 اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعهای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 19، شماره: 1
3 انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 4، شماره: 5
4 اهداف اصل جانشینی بیمه ای با تاکید بر رویه قضایی (مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران و انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 2
5 بررسی انتقادی مستمری بازماندگان در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 9، شماره: 3
6 بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تاکید بر حقوق انگلستان) (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 17، شماره: 1
7 بررسی ماهیت شرط مطالبه در بیمه مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 20
8 بیمه مضاعف و تقسیم مسوولیت میان بیمه گران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 96
9 تاثیر مقرره مسدودساز اتحادیه اروپا بر قراردادهای تجاری بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 39، شماره: 68
10 تحدید مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوقی گواه دوره: 2، شماره: 1
11 تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 100
12 جریمهمدنی؛مطالعه ای در حقوق تطبیقی و حقوق تجارت بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 92
13 حقوق و تعهدات طرفین قرارداد اجاره هواپیما در بیمه های هوایی: بررسی الحاقیه بیمه نامه ها AVN67B (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 3
14 رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 88
15 ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه ای در فقه تطبیقی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 2
16 ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 9، شماره: 34
17 طلب ممتاز (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 60
18 عزل وکیل (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 2
19 فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فرانسه و ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 4
20 گسترش قلمرو داوری در پرتو نظریه اصیل واقعی و مطالعه تطبیقی با حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 37
21 مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 10، شماره: 36
22 مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی (سی ام آر– ورشو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
23 مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 9، شماره: 2
24 مطالعه تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 111
25 مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 25
26 مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 5
27 مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
28 مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 28، شماره: 2
29 مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه پذیر در بیمه های خسارت در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 3
30 نگرشی بر میزان جبران خسارات بدنی با رویکرد مطالعه تطبیقی درحقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 1
31 وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحدید مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون بروکسل (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی