شهلا علیاری

 شهلا علیاری

شهلا علیاری

Shahla Aliari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
2 آموزش به روش بحث در گروه های کوچک (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
3 آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
4 آیا افسردگی پس از زایمان با نوع زایمان ارتباط دارد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
5 اختلال استرس پس از ترومای زایمان و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
6 اهمیت آموزش دگرامدادی در بحران برای کارکنان نیروهای مسلح (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
7 اهمیت خودکارآمدی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی تاثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی تاثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
10 بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی تاثیر بسته های آموزشی دگر امدادی بر میزان آگاهی و نگرش همسران کارکنان نظامی در مواجهه با زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی نقطه نظرات مربیان و دانشجویان پرستاری سال آخر دانشکده پرستاری ارتش در مورد آموزش بالینی کارورزی در عرصه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
13 پرستاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
14 تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش نمایش بر عملکرد سربازان یگان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 4
15 تاثیر اجرای برنام هی مدیریت ریسک بر مهارت آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده توسط کارکنان پرستاری بخش های اورژانس مراکز درمانی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
16 تاثیر برنامه آموزشی احیاء قلبی ریوی پایه به شیوه نقشه مفهومی بر یادگیری معنادار دانشجویان پرستاری آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
17 تاثیر درمان های سنتی بر زردی نوزادان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
18 تازه های احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس راهنمای احیاء قلبی ریوی 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
19 تازه های دستورالعمل احیاء قلبی ریوی در نوزادان و کودکان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 1
20 تدوین برنامه درسی مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا برای ارایه دهندگان خدمات بهداشتی نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
21 تغذیه با شیر مادر از منظر قرآن و احادیث (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
22 حوادث پرتویی و نحوه ی مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
23 خلاقیت در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 7، شماره: 2
24 راهنمای عملی طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وب (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 9، شماره: 1
25 ضرورت آمادگی ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی جهت مراقبت از مادران و نوزادان در بلایا (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
26 طراحی و اجرای برنامه آموزش به مددجویان بستری در بخش ویژه قلب: یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
27 کاربرد شبیه سازی در آموزش پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
28 کرونا ویروس (سندرم تنفسی خاورمیانه) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
29 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام چهارم: تنظیم اهداف، سوال و فرضیات (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
30 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام دوم بیان مساله (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
31 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام سوم: مروری بر متون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
32 متدولوژی تحقیق در پرستاری: گام نخست انتخاب موضوع و نحوه نگارش عنوان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
33 مدیریت ریسک: راهکاری ایمن برای آماده سازی الکترولیت های تغلیظ شده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
34 مراقبت از زنان مبتلا به ایدز در دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 2
35 مراقبت از مادران باردار و نوزادان در بحران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
36 مرور نظام مند تفکر انتقادی در آموزش پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
37 مقایسه ی تاثیر آموزش به روش بازی و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری داروهای ترالی احیا در پرستاران بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 1
38 نقش آموزشی پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی شدن برنامه ی درسی و تاثیرفرهنگ ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
2 جهانی شدن، برنامه ی درسی وخرده فرهنگ ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی