حمیدرضا حری

 حمیدرضا حری دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمیدرضا حری

Hamidreza Horri

دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 23
2 برآورد کشش های تقاضای خدمات درمانی با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل AIDS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
3 بررسی تاثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست محیطی در ایران در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 6
4 بررسی تاثیر فرار مغزها بر تولید و تجارت خارجی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی مزیت نسبی عسل طبیعی ایران با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
6 تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
7 مقایسه اقتصادی شیرین کردن آب خلیج فارس با استفاده از انرژی های نو و فسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه تسهیلات بانکی برای زوجین براساس شرایط گروه سنی آنان در جهت کاهش وتاخیر سن ازدواج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
2 ارزیابی تاثیر متغیرهای محیطی بر کارایی فنی تولیدکنندگان عمده قارچ خوراکی بااستفاده از یک فرایند دومرحلهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
3 بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
4 بررسی تأثیر سرکوب مالی بر سرمایهگذاری بخش نفت و گاز در ایران: رهیافت الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
5 تبادل بین مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران