دکتر علی ثقفی

دکتر علی ثقفی استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر علی ثقفی

Dr. Ali Saghafi

استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون تجربی مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی مدل گزارشگری مالی سرمایه انسانی مبتنی بر سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 53
2 ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 32
3 استراتژی های نیروی حرکت، اثبات محتوای اطلاعاتی سود حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 3
4 اندازه گیری هزینه سرمایه براساس مدل مبتنی بر متغیرهای بنیادی و مقایسه آن با مدلهای رایج در بازار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 3
5 بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت و شاخص های بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 20
6 بهبود سنجش کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
7 تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
8 تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
9 تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
10 جایگاه پدیده تغییر طبقه بندی در مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 57
11 چارچوبی برای ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 2
12 داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
13 رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش درماندگی مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
14 رابطه بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
15 رابطه کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
16 ریسک بتا: شواهدی از تیوری چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 45
17 ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 29
18 کیفیت اطلاعات حسابداری و تعدیل قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
19 گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 10
20 مدلی برای کاربست پذیری رساله های دکتری حسابداری با تاکید بر حل معضل های مالی و پولی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 1
21 مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاریخی در تصمیمات تامین مالی شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 4
22 مقایسه مدل های ارزش در معرض خطر شبیه سازی تاریخی و گارچ در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 2
23 نرخ بازده سرمایه گذاری: دفتری یا واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 15
24 نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 8
25 همگرایی قیمت و ارزش ذاتی و غلبه بر نیروهای تعادلیبازار به کمک اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
26 هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استانداردهای ارزشیابی دارایی های نامشهود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
2 Importance of Green Architecture (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
3 بررسی رابطه سازوکارهای حاکمیت شرکتی ودستکاری اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت