مهدی فرح پور

 مهدی فرح پور دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

مهدی فرح پور

Mahdi Farah por

دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر شاخص بنیه گونه مرتعی ماشک گل خوشه ای (Vicia Villosa) تحت شرایط مختلف تنش رطوبتی و عمق کاشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
2 بررسی مقدار اسانس و ترکیبات گیاه مرتعی - داروئی Dracocephalum kotschyi در رویشگاه های مختلف استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 تحلیل چند معیاره مکانی و بوم شناختی وابداع سامانه ای تصمیم یار برای جانمایی سکوها در حفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 تحلیل حساسیت در تعیین موثرترین عامل در تصمیم گیری چند معیاره برای یافتن مناسب ترین مناطق احداث بندهای چوبی چپری حفاظت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
5 تحلیل حساسیت وزن دهی عوامل مکانی با بررسی تغییرات ارزش پیکسلهای نقشه فازی شده از ارزیابی چند معیاره مکانی درباره محل احداث سدهای اصلاحی سنگ و سیمان در حوزه آبخیز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
6 تعیین مدل شایستگی حساسیت به فرسایش برای چرای گوسفند با استفاده از GIS (مطالعهموردی: حوضه سوادکوه - مازندران) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
7 مکانیابی بهینه پارکینگ های عمومی براساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی