مسعود شریفی راد

 مسعود شریفی راد دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مسعود شریفی راد

Masoud Sharififar

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Numerical and Experimental Analysis and Optimization of Process Parameters of AA1050 Incremental Sheet Forming (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 45، شماره: 1
2 Speech or Silence The Significance of Balloon Size in Translating Comics (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
3 Translating onomatopoeia: An attempt toward translation strategies (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی زبان شناسی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Domestication and Foreignization in Poetry Translation: A Case Study of Persian Translations of Shakespeare's sonnets (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مترجمی زبان انگلیسی
2 The Relationship between Iranian EFL Learners' Assertiveness and their Writing Ability (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی