آزاده شریفی مقدم

 آزاده شریفی مقدم دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

آزاده شریفی مقدم

Azade Sharifi Moghaddam

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی کارگفت های به کاررفته در لالایی های دو فرهنگ کلامی فارسی و انگلیسی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 18
2 پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار حافظ برطبق نظریه هینتون (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 10، شماره: 28
3 تمایزگونگی جنسیت در اشعار پروین اعتصامی پژوهشی زبان شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 2، شماره: 3
4 درباره وند / u / در گونه زبانی کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 5، شماره: 9
5 گونه های توازن در متن قرآن کریم نگاهی زبانشناختی و با تاکید بر جزء سی ام (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 7
6 مقایسه استعاره های مفهومی غم و شادی در اشعار پروین اعتصامی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انگاره های تصویرگونه در گونه گفتاری کرمان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
2 پژوهشی زبانشناختی پیرامون دلالت و موضوعیت کاربرد نام حیوانات در قرآن کریم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 تحلیلی بر جنسیت زدگی عناصر زبانی در ادب فارسی: بررسی زبانشناختی سه داستانک از صادق هدایت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی