محمدعلی اطلسی

 محمدعلی اطلسی دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محمدعلی اطلسی

Mohammad Ali Atlasi

دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Polycystic ovarian patient’s serum decreases in vitro development of mouse embryo (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی اثر برگ گیاه هواچوه در روند التیام زخم سوختگی درجه دو در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 2
3 بررسی تاثیر ترمیم عصب سیاتیک بر روی فراساختمان نورون های عقده ریشه خلفی نخاع در موش صحرایی بالغ (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی تاثیر کلریدکادمیم بر رشد و نمو حلزون گوش داخلی جنین موش سوری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 6، شماره: 2
5 تاثیر ارایه درس عملی آناتومی به عنوان یک پیش زمینه بر کیفیت آمزوشی آناتومی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 4، شماره: 3
6 تاثیر قطع و ترمیم جراحی عصب سیاتیک بر روی تعداد نورون های عقده ریشه خلفی نخاع (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 11، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparing Apoptosis and Necrosis Effects of Arctium Lappa Root Extract and Doxorubicin on MCF7 and MDA-MB-231 Cell Lines (دریافت مقاله) همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان
2 مقایسه ی اثر عصاره گیاه باباآدم با دوکسو روبیسین برآپوپتوز و مرگ سلولی سلولهای سرطان پستان (MDA-231 , MCF7) (دریافت مقاله) همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان