حسین بتولی

 حسین بتولی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

حسین بتولی

Hossein Batooli

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس اندام های رویشی و زایشی و خاصیت ضد میکروبی اسانس و عصاره دوگونه از جنس مریم گلی (.Salvia L) منطقه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 6
2 جایگاه حفاظتی گونه دارویی و نادر قیچ کاشانی (Zygophyllum eichwaldii) در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 2، شماره: 2
3 هویج ایرانی (زردک) گیاه داروئی فراموش شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات ضد اکسیدانی گیاه Mindium laevigatum (Vent) Rech.f. & Schiman-Czeika (گل شکافته) از منطقه کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره سیب گلاب بومی منطقه کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 ارزیابی مقایسه ای فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی جغجغه (Prosopis Farcta) از دو منطقه زابل و کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 اصلاح و احیاء مراتع اشنان خیز، با استفاده از روش بهره برداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
5 Comparative evaluation of antioxidant activity of Stachys lavandulifolia from two areas of Iran (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
6 Evaluation of antioxidant activity of methanol extracts from different organs of Ajuga chamaecistus subsp. Scoparia (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 GC-Mass analysis of the volatile components and antioxidant activity of Prosopis farcta from tow areas of Iran (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
8 بررسی اثر آنتی اکسیدانی ریشه و سرشاخه های گل دار گیاه آدمک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
9 بررسی اجزاء تشکیل دھنده اسانس گیاه آویشنک منطقه کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
10 بررسی اجزای اسانس گل و دانه گیاه Vitex pseudo- negundo از منطقه کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
11 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus loxophleba (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus procera (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
13 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus Largiflorens F. Muell (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
14 بررسی ترکیب شیمیایی اسانس و فعالیت آنتی اکسیدانی و انتی میکروبی اسانس و عصاره متانولی Eucalyptus oleosa (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی ترکیبات اسانس و ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره های متانولی و هیدروالکلی Salvia hydrangea از منطقه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی تکثیر جنسی و جوانه زنی درختچه پنج انگشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 بررسی تکثیر جنسی و جوانه زنی درختچه پنج انگشت (Vitex pseudo- Negundo(Hausskn.) Hand-Mzt) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 بررسی تکثیر درختچه زرین گل (Sophora mollis (Royle) Backer) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی تنوع زیستی گیاھان دارویی و اسانس دار گستره بیابان ھای آران و بیدگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
20 بررسی توانمندی شورھزارھای بیابانی آران و بیدگل در تولید ماده قلیائی کلیات با تاکید بر موارد مصرف سنتی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
21 بررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت (.Vitex pseudo-Negundo(Hausskn Hand-Mzt) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی عملکرد جوانه زنی و خواب بذر درختچه زرین گل (Sophora mollis (Royle) Backer) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
24 بررسی مقایسه ای اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی گیاه Prosopis farcta از دو منطقه زابل و کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
25 بررسی مقایسه ای ترکیبات فرار ریشه و سرشاخه های گل دار گیاه آدمک از منطقه بروجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
26 بررسی مقایسه ای فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف گیاه Hypericum Scabrum از منطقه کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
27 بررسی مقایهس ای اثرات ضد میکروبی و سمیت سلولی ریشه و سرشاخه گل دار گیاه آدمک از منطقه بروجن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
28 بررسی مواد موثره سه گیاه داروئی خشکی پسند منطقه بیابانی آران و بیدگل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت
29 تکثیر جنسی درختچه زرین گل Sophora mollis (Royle) Backer (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 جایگاه گیاهان پرچین و هرس پذیر در طراحی و منظرسازی فضای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 شناسایی ترکیبات اسانس و ارزیابی خواص ضد میکروبی سه عصاره متفاوت از گیاه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه اراک و کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن های اسانسی حاصل از برگ های گیاه (کاکوتی کوهی) Ziziphora clinopodioides (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
33 کاربست نهاده های کشاورزی به منظور به زراعی درختچه زرین گل در راستای استفاده آن در منظرسازی فضای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
34 مقایسه ترکیبات موجود در اسانس گونه Eucalyptus oleosa بدست آمده با استفاده از روش تقطیر با آب و استخراج با سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات کل فنلی عصاره های مختلف از گیاه Salvia multicaulis Vahl از دو منطقه جغرافیایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار