دکتر محمد تشنه لب

دکتر محمد تشنه لب استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

دکتر محمد تشنه لب

Dr. Mohammad Teshnehlab

استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Higher Order Online Lyapunov-Based Emotional Learning for Rough-Neural Identifiers (دریافت مقاله) مجله کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی دوره: 3، شماره: 1
2 An Improved Parallel Genetic Algorithm for Optimal Sensor Placement of Wireless Sensor Networks (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
3 Arabic Handwritten Recognition Using Hybrid CNN, HMM and an Intelligent Network Based on Dentate Gyrus of the Brain (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 15، شماره: 2
4 Auto-Encoder LSTM Methods for Anomaly-Based Web Application Firewall (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
5 Automatic personality recognition and perception using deep learning and supervised evaluation method (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 9، شماره: 2
6 ارزیابی شبکه های عصبی انعطاف پذیر باساختار قابل بازسازی در حین آموزش جهت تخمین هارمونیکهای جریان استاتور ژنراتور آسک نیروگاه ری بر اساس الگوریتم CFE/SS (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 1، شماره: 2
7 Computational Pattern Separation Models of Dentate Gyrus Neural Subpopulation in the Hippocampus (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 8، شماره: 4
8 EMCSO: An Elitist Multi-Objective Cat Swarm Optimization (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 2
9 Exploring the Efficiency of Topic-Based Models in Computing Semantic Relatedness of Geographic Terms (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 2، شماره: 2
10 Graph BasedFeature Selection Using Symmetrical Uncertainty in Microarray Dataset (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 7، شماره: 1
11 Nonlinear System Identification Using Hammerstein-Wiener Neural Network and subspace algorithms (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 1، شماره: 3
12 Two Novel Learning Algorithms for CMAC Neural Network Based on Changeable Learning Rate (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 1، شماره: 1
13 Variable Structure Rough Neural Network Control for a Class of Non-Linear Systems (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 13، شماره: 4
14 بررسی روشهای خودکار تفسیر تصاویر پزشکی بر پایه یادگیری عمیق (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 10، شماره: 3
15 بررسی مسئله تخمین از دیدگاه بهینه سازی مقید و طراحی تخمین گر تکاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 7، شماره: 1
16 به کارگیری رویکرد فازی در ارزیابی سیستم های آبیاری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 3
17 بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی سوگنو (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 4، شماره: 1
18 پهنه بندی خطر رانش زمین در منطقه طالش با استفاده از سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 1، شماره: 2
19 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز طالقان با استفاده از روش سیستم های هوشمند (روش شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر توابع پایه ای گوسی و شبکه عصبی پرسپترون) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 3
20 پیشبینی پارامتر های هواشناسی بوسیله سیستم فازی تطبیق پذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 1، شماره: 1
21 تعیین ویژگی های موثر برای بیماری نوروپاتیک در بیماران دارای درد مزمن با استفاده از شبکه عصبی عمیق (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 4، شماره: 2
22 توسعه ماشین یادگیری هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر مفروط ترتیبی آنلاین حافظه دار بازگشتی مبتنی بر شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 20، شماره: 70
23 توسعه یک الگوریتم تولید مسیر زاویه ای مطلوب حلقه-بسته هوشمند برای یک ماهواره (دریافت مقاله) نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی دوره: 3، شماره: 2
24 طراحی الگوریتم بهینه سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 3
25 طراحی کنترل کننده فازی تطبیقی مستقیم برای سیستم های مرتبه کسری غیرخطی به کمک جبران ساز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 3
26 طراحی یک سیستم CAD برای شناسایی و طبقه بندی تومورهای سرطان سینه در تصاویر DCE-MR بر اساس شبکه های عصبی کانولوشن سلسله مراتبی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 1
27 فیلتر غیرخطی تطبیقی عصبی شناساگر با نرخ آموزش بهینه برای همگرایی پارامترها بر پایه گرادیان نزولی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 2
28 مدل سازی اتصالات نواحی مختلف مغز افراد مبتلا به اوتیسم با استفاده از شبکه های عصبی سلولی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 20، شماره: 2
29 مدل سازی بهره برداری هوشمند از مخازن با استفاده از برخورد گروهی با داده ها (GMDH) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 3
30 مدلسازی آرایه های خورشیدی ماهواره های سنجش از دور برمبنای سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 11، شماره: 3
31 مقایسه و ارزیابی مدل های شبکه عصبی بیزین، برنامه ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Hybrid Genetic Algorithm and Artificial Neural Networks (GANN) for Feature Reduction in Forest Fire Detection (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
2 A Novel Method for Modeling and Evaluation of Uncertain Information Systems (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
3 A Novel Parameter Estimation Fuzzy Network for Target Approximation (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 Age and Gender Classification from Brain MRI Images Using the Convolutional Neural Network (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران
5 An On-line Fuzzy Backstepping Controller for Rotary Inverted Pendulum System (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
6 آموزش سیستم فازی سلسله مراتبی با استفاد از الگوریتم فیلتر کالمن توسعه یافته برای شناسایی سیستم غیرخطی و پیش بینی سری زمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
7 آموزش شبکه عصبی فازی ANFIS بر پایه الگوریتم اجتماع پرندگان (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 آموزش شبکه فازی عصبی جهت تنظیم بهینه پارامترهای کنترل کننده PIDبرای کنترل بار فرکانس در سیستمهای قدرت بهم پیوسته (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
9 ارائه دو ساختار مختلف لایه پنهان برای مهار همبستگی میان ویژگی های مقدار گسسته ورودی در شبکه های عصبی بیزین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای رمز گشایی یک متن رمز شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
11 ارائه شبکه عصبی برمبنای مجموعه های راف بمنظور سیستمهای دارای عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
12 ارائه مدل رفتاری مصرف کنندگان با استفاده از ژنتیک فازی مبنی بر چندهدفه به منظور پیش بینی در بازاریابی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
13 ارائه مدلی جهت بهبود الگوریتم خوشه بندی K-Means بر پایه الگوریتم های ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
14 ارائه یک پروتکل مسیریابی مقیاس پذیرمبتنی برمکان درشبکه های موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
15 ارائه یک روش جدید جهت بهینه کردن مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی برالگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
16 ارائه یک ساختار انعطاف پذیر بهینه قابل بازسازی در حین آموزش در شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
17 ارائه یک مدل تصمیم گیری انتخاب سبک معماری بر اساس معیار های چندگانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 ارائه یک مدل کنترل فازی مسیر حرکت رباتهای همه جهته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
19 ارائه یک معماری بهینه برای الگوریتم های تقلیدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
20 ارائهی یک الگوریتم نوین تحلیل خوشه بندی بر پایه بهینه سازی تاخیر زمانی اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
21 ارزیابی روشهای تخمین پارامترهای ژئومکانیکی تونل امامزاده هاشم توسط تحلیل برگشتی هوشمند (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
22 استفاده از تکنیک شبکه عصبی – فازی در جهت بهبود دقت تخمین میزان نیروی کار پروژه های نرم افزاری (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
23 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی جهت مدل نمودن سری زمانی غیرخطی هیدرولوژیکی جهت پیش بینی جریانات رودخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 استفاده از شبکه های عصبی پیشرو آبشاری برای پیش بینی مقاومت بتن (دریافت مقاله) فستیوال سراسری بتن
25 استفاده از عملگرهای فازی در آتوماتای سلولی برای تولید اعداد تصادفی یکنواخت (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
26 استفادها ز داده کاوی و تکنیک سیستمهای ژنتیکی فازی جهت پیش بینی موجودی های نقد در بانکها و موسسات مالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
27 افزایش کیفیت تصاویر درماتوسکوپی ملانوما با استفاده مناسب از ضرایب موجک در ساختار یادگیری عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
28 الگوریتم یادگیری جدید ترکیبی برای تعلیم شبکه عصبی CMAC با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی و نرخ تنزیل متغیر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
29 الگوریتم یادگیری جدید ترکیبی برای تعلیم شبکه عصبی CMAC با استفاده از نرخ یادگیری متغیر بر اساس کارایی یادگیری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
30 انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی پیرسون با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
31 انتخاب ویژگی و کلاس بندی داده های میکرو آرایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی بیزین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 Breast Cancer Detection by using Hierarchical Fuzzy Neural System with EKF Trainer (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
33 Control of Depth of Anesthesia affected by Variable Heart Beat Rate with a Neuro-Fuzzy Model Predictive Controller (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
34 Control tracking of Mobile Robot Using Fuzzy Logic Controller (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
35 Controlling Flexible Joint Robot using Feedback Error Learning based Hierarchical Fuzzy Control (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
36 Dynamic Queue Management Using Neural Network Based on Balanced RED (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
37 Feature Selection and Classification of Breast Cancer on Dynamic Magnetic Resonance Imaging by UsingArtificial Neural Networks (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
38 Forecasting Daily Maximum Temperature Using New Neuro-Fuzzy Network With Variable Structure (دریافت مقاله) اولین کارگاه مشترک ایران و کره در مدلسازی اقلیم
39 Fuzzy Model Predictive Control to Control the Depth of Anesthesia in the Presence of Uncertainty Caused by Variable Heart Beat Rate (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
40 Fuzzy Systems Usage in Designing Automotive Engineering (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
41 Load Frequency Controller Design In a Deregulated Environment Using Flexible Neural Networks (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
42 Logic OWL: Combining LP with OWL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
43 Mapping fuzzy formal model (FPN) to fuzzy extended markup language (FXML) (FPNML) (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
44 Training Tsukamoto-Type Neural Fuzzy Inference Network Based on Cat Swarm Optimization (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
45 بررسی کارایی کنترلرهای فازی تطبیقی به وسیله الگوریتم ژنتیک نوین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
46 بررسی مسئله تخمین سیستم غیر خطی از دیدگاه بهینه سازی مقید وطراحی تخمینگر تکاملی تفاضلی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
47 برنامه نویسی بازه ای بر پایه الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
48 بکارگیری FUZZY –UML جهت مدل نمودن سیستم های غیرقطعی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
49 بکارگیری تابع دو قطبی انعطاف پذیر در کنترل یک روبات راه رونده دو پا با استفاده از کنترلر شبکه عصبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 بهبود قانون هدایت تناسبی با استفاده از منطق فازی مبتنی بر قیود تعقیب کننده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران (شانزدهمین کنفرانس سیستمهای فازی و چهاردهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند)
51 بهسازی تصاویر با استفاده از روشهای فازی و انتخاب پارامترها بصورت تطبیقی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
52 بهینه سازی الگوریتم LOLIMOT با استفاده از مدل های غیر خطی محلی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
53 بهینه سازی الگوریتم LOLIMOT توسط ترکیب مدلها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
54 بهینه سازی الگوریتم سیستم مورچگان به وسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
55 بهینه سازی چند هدفه به منظور افزایش کارایی در سیستم های مدیریت پشتیبان بازاریابی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
56 بهینه سازی طراحی تراکم دینامیکی بوسیله الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 بهینه سازی و افرایش سرعت همگرایی جفت نمودن ورودی-خروجی های یک سیستم چندورودی-چند خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
58 پهنه بندی خطر زمینلغزش در منطقه رودبار منجیل با استفاده از شبکه عصبی - فازی در مقیاس 1:50000 (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 پیادهسازی شناساگر عصبی سینوسی پایداربا یادگیری عاطفی بهنگام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
60 پیش بینی اطلاعات سری زمانی با شبکه عصبی فازی بازگشتی به کمکآموزش ترکیبی گرادیان نزولی وPSO (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
61 پیش بینی اقلیمی پارامترهای هواشناسی با استفاده از شبکه های عصبی - فازی بر اساس آموزش پارامترهای بخش تالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
62 پیش بینی امواج دریایی با استفاده از شبکه عصبی فازی با آموزش دو بخش مقدمه و تالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
63 پیش بینی تولید نفت خام با استفاده از الگوریتم توده ذرات موازی با راهبرد مهاجرت ناهم زمان تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
64 پیش بینی حداکثر دمای روزانه با استفاده از یک ساختار نوین پویای شبکه عصبی - فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
65 پیش بینی سری زمانی دما با استفاده از شبکه های عصبی فازی ممدانی، سوگنو، لارسن و تسوکاموتو (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
66 پیش بینی سری زمانی دما و فشارحاصل ازسطح دریا با استفاده از شبکه های عصبی فازی ممدانی، سوگنو، لارسن و تسوکاموتو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
67 پیش بینی قیمت انرژی درسیستم های تجدید ساختارشده با شبکه های عصبی و شبکه های عصبی ـ فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
68 پیش بینی کوتاه مدت آلودگی هوا با کمک شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه وخط حافظه دار تاخیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
69 پیش بینی کوتاه مدت اقلیمی آلودگی هوا با استفاده از شبکه های پرسپترون LLD (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
70 پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک با استفاده از شبکه عصبی برگشتی-المن، مبتنی بر استخراج ویژگی و آموزش عاطفی (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
71 پیش بینی مصرف بار الکتریکی با روش هوشمند فازیعصبی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
72 پیش بینی مقاومت بتن با استفاده از یک ماشین یادگیر و ابزارشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
73 پیش بینی نرخ ترافیک ورودی به مسیریاب با استفاده از شبکه عصبی با قابلیت وزن های دینامیک دار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
74 تحلیل برگشتی هوشمند تونل امامزاده هاشم (ع) بر اساس داده‌های رفتارسنجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
75 تحلیل ژنتیکی میزان سود تولیدکننده انرژی در سیستم قدرت تجدید ساختارشده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
76 تخصیص وظایف رباتهای جمعی به صورت پویا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
77 تخصیص وظایف رباتهای جمعی به صورت پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک تغییر یافته (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
78 تخمین پارامترها و تعداد بهینه ترکیبات مدل ترکیبی گوسین وبکارگیری آن در دسته بندی کننده های بیزین (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
79 تخمین تعداد خوشه هادر خوش هبندی سلسله مراتبی با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
80 تخمین توابع غیرخطی بر پایه شبکه های عصبی با آموزش گردایان مرتبه اول و دوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
81 ترمیم و بهینه سازی ساختار شبکه های عصبی با استفاده ازآموزش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
82 تشخیص ایسکمی قلبی بااستفاده از سیستم فازی با قابلیت تعبیرپذیری پزشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
83 تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از شبکه های عصبی- احتمالاتی والگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
84 تشخیص بیماریهای غده تیرویید با استفاده از یک شبکه عصبی– فازی ترکیبی مبتنی بر تحلیل تفکیک‌کننده خطی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
85 تشخیص موجودیت های نامدار فارسی با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
86 تطبیق پارامترهای الگوریتم ژنتیک با استفاده از سیستم های فازی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
87 تکامل تدریجی رفتار در الگوریتم های ممتیک با استفاده از سازگاری در تقلید افراد جامعه (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
88 تنظیم پارامتر یادگیری شبکه عصبی آدلاین به روش آتاماتون های یادگیر و مقایسه آن با روش سعی و خطا (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
89 تنظیم پارامترهای الگوریتمهای یادگیری در شبکه های عصبی SDPTA,EBTPA,RDPTA,SCPTA با استفادها ز آتاماتون های یادگیر و مقایسه آن با روش سعی و خطا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
90 تنظیم سطح قند خون در دیابت نوع 1 با استفاده از کنترل کننده خود تنظیم مد لغزشی بر مبنای شبکه عصبی راف (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
91 توسعه یک الگوریتم تولید مسیر زاوی های مطلوب حلقه-بسته هوشمند برای یک ماهواره (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
92 چیدمان مکانی بهینه گرهها در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم هوشجمعی (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
93 حل مسئله SLAM با روش هوشمند و شبیه سازی بر روی ربات Khepera II (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
94 خوشه بندی مبتنی بر مورچه با استفاده از استدلال مبتنی بر مورد (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
95 خوشه بندی مبتنی بر مورچه با استفاده از گراف (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
96 راهکاری جدید برای خوشه بندی مبتنی بر مورچه (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
97 رمزنگاری تصاویرRGBبا استفاده از تابع آشوبLogisticMapو عملگرهای برش و جهش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
98 روش جدیدی برای داده کاوی مبتنی بر مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
99 روش نوین جهت بهینه سازی شبکه عصبی با استفاده از پردازش تکاملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
100 روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
101 رویکرد انسان شناختی در خلاصه سازی متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
102 شبکه عصبی چند لایه نوع Neuro-Fuzzy GMDH با یک حلقه بازخوردی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
103 شبکه های عصبی انعطاف پذیر باساختار بهینه قابل بازسازی در حین آموزش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
104 شناسائی اثر انگشت بوسیله سیستم های هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
105 شناسائی مدلهای فازی با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی کارتزین (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
106 شناسایی اشیاء متحرک با استفاده از الگوریتم های هوشمند ترکیبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
107 شناسایی زیرفضا برای سیستم دینامیکی عصبی- فازی با استفاده ازLOLIMOT (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
108 شناسایی سیستم های غیرخطی پویا بوسیله شبکه ANFISبا استراتژی آموزش ترکیبیPSO و GD (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
109 شناسایی و پیش بینی سیستم های آشوب با استفاده از شبکه های عصبی دینامیک زمان گسسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
110 شناسایی و پیش بینی سیستم های آشوب با استفاده از شبکه های عصبی دینامیک زمان گسسته (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
111 طبقه بندی بازه های بی تشنج و تشنجی با استفاده از سیگنال خام مغزی توسط شبکهعصبی با ویژگی های فرکانسی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
112 طراحی بهینه کنترل کننده نوروفازی به کمک آلگوریتم ژنتیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
113 طراحی ساختار پردازشگر هوشمند TD-CMAC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
114 طراحی سیستم فازی - عصبی برای کنترل کامیون باری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
115 طراحی سیستم فازی عصبی بر پایه خوشه بندی داده های هواشناسی برای تخمین و پیشگوئی دما (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
116 طراحی سیستم هشداردهنده هوشمند دریچه های سد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
117 طراحی شبکه‌های عصبی پیشرو انعطاف‌پذیر با الگوریتم یادگیری شبیه ساز ذوب فلز اصلاح شده به منظور شناسایی سیستم‌های غیرخطی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
118 طراحی کنترل کننده فازی نوع دوم مد لغزشی برای بازوی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
119 طراحی کنترل کننده فازی-عصبی با آموزش پسخور خطا بمنظور افزایش بازده انرژی در مبدل های حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
120 طراحی مدل هوشمند عمیق به منظور پیش بینی بیماری صرع با استفاده از سیگنال ECG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
121 طراحی و پیاده سازی کترل کننده مد لغزشی فازی برای سیستم بازوی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
122 طراحی و شبیه سازی شبکه عصبی بازگشتی راف به منظور پیش بینی دما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
123 طراحی و شبیه سازی فیلتر غیرخطی تطبیقی عصبی پویای شناساگر با نرخ بهینه برای همگرایی پارامترها بر پایه گرادیان نزولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
124 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده PID خودتنظیم برپایه شبکه های عصبی MLP و پویا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
125 طراحی یک سیستم خبره مدیریت بهینه پروژه با نگرشی ویژه به پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
126 طراحی یک سیستم هوشمند برای پارک کامیون بر مبنای یادگیری تقویتی و منطق فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
127 کاربرد سیستم عیب یاب فازی در پالایشگاه ها وپتروشیمی ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
128 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی دبی رودخانه دز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
129 کاربرد منطق فازی در ارتقای امنیت مسیریابی درشبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
130 کلاسه بندی فعالیت پروتئین P53 مبتنی بر استخراج ویژگی و شبکه های عصبی احتمالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
131 کنترل پارامترهای الگوریتم ژنتیک بر پایه سیستم های فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
132 کنترل پارک کامیون با استفاده از روشبهینه سازی الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
133 کنترل پیش بین تطبیقی سیستمهای غیر خطی چند متغیرهبا استفاده از شبکه عصبی فازیCMAC (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
134 کنترل ترکیبی بازوی روبات انعطاف پذیر با کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
135 کنترل سطح بیهوشی با استفاده از کنترل کننده کلاسیک و شبکههای عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
136 کنترل فرآیند شیمیایی CSTR با استفاده از شبکه عصبی پیش بینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
137 کنترل کننده PID خود تنظیم فازی چند مدله در کنترل ازدحام شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
138 کنترل کننده عصبی پرسپترون چند لایه مستقیم پایدار برپایه لیاپانوف برای دسته ای از سیستم های غیرخطی گسسته زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
139 کنترل مانور وضعیت یک ماهواره زمین گرا مدار پایین بر پایه روش کنترل تقویتی مبتنی بر یادگیری عاطفی در مغز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
140 مدل جدید ارزیابی سیستمهای تطابق شما مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
141 مسیر یابی و یافتن سرعت بهینه ی رباتOmni-Directional سه چرخ در محیط ناهموار توسط استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
142 معرفی الگوریتم Micro-AWPSO به همراه کنترل کننده فازی ضرایب (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
143 معرفی شبکه ای جدید از خانواده GMDH بر اساس ساختمان ANFIS (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
144 مقایسه پیش بینی پارامترهای هواشناسی بوسیله شبک ههای مخچه و اتورگرسیون خطیARMA تعمیم یافته با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
145 نگاشت مدل رسمی فازی FPN به زبان نشانه گذاری توسعه یافته فازی FXML (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
146 هوشمندسازی منابع داده برای جامعیت اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
147 یک الگوریتم جدید بهینه سازی مبتنی بر آتوماتای سلولی وبهینه سازی جمعی ذرات (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
148 یک الگوریتم مسیر یابی هوشمند برای شبکه های ارتباطی با استفاده از سیستم کنترل فازی و مورچه های سیار (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
149 یکسان سازی فازی در برنامه سازی منطقی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران