دکتر زهرا حجازی زاده

دکتر زهرا حجازی زاده استاد دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر زهرا حجازی زاده

Dr. Zahra Hedjazizadeh

استاد دانشگاه خوارزمی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی ارتباط زمانی مکانی عناصر اقلیمی و پوشش گیاهی با به کار گیری محصولات سنجنده های MODIS و TRMM، مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 57
2 آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A۱B (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 34
3 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرستان ارومیه با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 70
4 آشکارسازی تفاوت های دمایی ناشی از تغییرات کاربری شهری و حومه ( مورد مطالعه: شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 13، شماره: 1
5 آشکارسازی شرایط همدید مؤثر بر خشک‌سالی و ترسالی‌های شدید و فراگیر در نیمه شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 3
6 آشکارسازی فازهای تاثیرگذار شاخص نوسان شبه دوسالانه (QBO) بر افزایش تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 1
7 آینده پژوهی بحران افزایش دمای سطح زمین و کاهش آسایش اقلیمی شهروندان در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
8 اثر تغییر اقلیم بر تقویم زراعی کشت برنج در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 59
9 اثرات پروژه های انتقال آب سرشاخه های کارون در ایجاد یا تشدید کانون های گردوغبارخوزستان با بهره گیری از فناوری های Gis & Rs (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 56
10 اثرات تغییر اقلیم بر افزایش ریسک مخاطره خشکسالی در تهران با بهره گیری از سناریوهای CMIP۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
11 اثرات نوسان اطلس شمالی بر ناهنجاری تراز میانی جو و بارش ایران(مطالعه موردی: غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
12 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر هیدروگراف سیلاب در دوره های آتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 34
13 ارزیابی بارش ماهواره ای ۳B۴۳ و مقایسه آن با مقادیر حاصل از تکنیک درون یابی کریجینگ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
14 ارزیابی قابلیت های آگروکلیمایی استان های کرمانشاه، اصفهان از نظر استعداد کشت چغندر قند پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 46
15 ارزیابی وضعیت دمایی پوشش گیاهی (VTCI) برای پایش خشکسالی در حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
16 الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران زا (سطح پایین جو) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 13
17 برآورد تابش خورشیدی دریافتی سطح زمین در استان اصفهان با مدل برد و هول استورم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
18 بررسی آشفتگی در میکرولندفرمهای پلایای میقان با استفاده از روش فراکتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش های سیل آسا در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی اثرات گرمایش جهانی بر افزایش ریسک آتش سوزی جنگل های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 13، شماره: 3
21 بررسی پدیده تسونامی و احتمال رخداد آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 66
22 بررسی تاثیر سیگنال های اقلیمی بر بارش ناحیه مرکزی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 29
23 بررسی تاثیرالگوهای پیوندازدورنوسانات اطلس شمالی وانسو بربارش سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
24 بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
25 بررسی تغییرات دما و بارش تهران طی نیم قرن اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
26 بررسی تغییرات شاخص پوشش گیاهی و کاربری اراضی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 2
27 بررسی چشم انداز تغییرات شاخص های حدی دما و بارش در استان کردستان بر اساس سناریوهای واداشت تابشی (RCP) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
28 بررسی سامانه های همرفتی میان مقیاس(MCSs) با استفاده از تصاویر دمای درخشندگی در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 32
29 بررسی و شناسایی الگوهای سینوپتیکی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال مولد سیلاب های مخرب و فراگیر سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 7، شماره: 5
30 بهینه سازی جهت سازه های ساختمانی بر اساس تابش انرژی خورشید در همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 60
31 بهینه سازی جهت گیری استقرار ساختمان در شهر کاشان بر اساس شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
32 بهینه سازی جهت گیری فضاهای آزاد در شهر دزفول بر اساس شرایط اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 10، شماره: 32
33 پایش طوفان گردوغبار در نیمه غربی ایران مطالعه موردی: طوفان گردوغبار ۱۶ تا ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 4
34 پتانسیل سنجی مناطق کویری، بیابانی و سواحل مکران به منظور کسب انرژی از خورشید با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 63
35 پتانسیل های اقلیمی موثر جهت برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 56
36 پیش بینی خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل های (SARIMA) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 13، شماره: 50
37 پیوند بندال های اوراسیا- اطلس شمالی با ماه های تر و خشک فراگیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
38 تاثیر آب و هوا در پراکندگی نواحی جمعیتی (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 61
39 تجزیه و تحلیل یخبندان در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 6، شماره: 8
40 تحلیل آمار فضایی خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 53
41 تحلیل اثر گاز گلخانه ای متان بر نوسانات بارش فصلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
42 تحلیل الگوهای فضایی و زمانی سامانه های همرفتی با بارش بیش از ۱۰میلی متر در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
43 تحلیل بادهای شدید در استان تهران در یک دوره آماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 1
44 تحلیل رسوبات رودخانه­ای در دیرینه­ی حوضه‌ی میقان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 30
45 تحلیل سینوپتیکی سامانه های گردوغبار در استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
46 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان (فوریه ۲۰۰۵) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 2
47 تحلیل فضایی مناطق مستعد کشت پسته (طول دوره رشد)در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 67
48 تحلیل نوسانات زمانی امواج گرمایی منطقه ی شمالغرب ایران و ارتباط آنها با گازهای گلخانه ای و ناهنجاری های دمایی کره ی زمین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 52
49 تحلیل همدیدی شرایط رخداد سامانه های همرفتی با بارش بیش از ۱۰ میلی متر در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 2
50 تحلیل همدیدی و شناسایی شار رطوبت روزهای همراه با تگرگ در غرب ایران (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاب، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
51 تغییرات زمانی- مکانی دراز مدت شار تابش خالص در گستره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
52 تفاوت پیش نیازهای جنسیتی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش پاپی شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 63
53 توزیع فضایی سامانه های بندالی و همزمانی آن با ترسالی های فصل های سرد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 62
54 چشم انداز تاثیر تغییر اقلیم آینده بر منابع آب و عملکرد چغندرقند در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
55 حساسیت سنجی پارامترسازی های فیزیکی مدل WRF در شبیه سازی اقلیم شهری و کاهش جزیره گرمایی در شرایط پایدار جوی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
56 رویکردی از روش TOPSIS، در تعیین و رتبه بندی خشکسالی (مطالعه موردی: پهنه بندی خشکسالی چند ایستگاه استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 5، شماره: 6
57 شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو (hadcm3) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 15
58 شناخت نقاط قوت و ضعف توسعه ی گردشگری روستایی،مطالعه ی موردی اکوموزه ی روستایی ابیانه - اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 5
59 شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 41
60 شناسایی سامانه های گردشی ورد سپهر در ارتباط با بارش های مخاطره آمیز حوضه آبریز کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 58
61 کاربرد روش های آماری و نمایه های خشکسالی در تحلیل نوسانات بارش مطالعه موردی:ایستگاه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
62 محاسبه شاخص آسیب پذیری اقلیمی مبتنی بر مدل ضربی-نمایی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
63 مدل فضایی تولید گندم دیم استان کردستان با ریز پهنه بندی اقلیم کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
64 مدلسازی فضایی - زمانی آلبدو در گستره ی ایران زمین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 47
65 مدیریت بحران در شهر جدید بهارستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، با تکیه برسیل وتعیین مسیر های زهکشی شهری مناسب برای دفع آبهای سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 20
66 مسیریابی رقومی سیکلون های خاورمیانه در دوره سرد سال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 69
67 مقایسه تخمین دمای سطح با استفاده از داده های باند حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 11، شماره: 38
68 مکان گزینی اراضی مستعد کشت بادام در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
69 مکان یابی کشت زیتون با استفاده از پارامترهای اقلیمی و زمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی؛ استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 30
70 واکاوی آماری احتمال وقوع بارش تگرگ در زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 75
71 واکاوی تغییرات مقادیر حدی بارش در گستره ی ایران زمین (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
72 واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 1
73 واکاوی روند تغییرات اراضی و توسعه شهری شوشتر با بهره گیری از سنجش ازدور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 25، شماره: 76
74 واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین دمای سالانه غرب کشور (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 3
75 واکاوی زمانی-مکانی سپیدایی روشن (White Sky Albedo)بالاتر از میانگین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 1
76 واکاوی مقایسه‎ای رخدادهای فرین برفی ایران با تاکید بر موقعیت تاوه‎قطبی و الگوهای پیوندازدور (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
77 واکاوی و مقایسه چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین بهترین شاخص در جنوب شرق ایران. (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
78 واکاوی همدید الگوهای جوی مرتبط با یخبندان های فراگیر در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمار کلاسیک در برابر آمار فضایی در خشکسالی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
2 آنالیز الگوهای دما و بارش در آینده با استفاده از CCT(مطالعه موردی: حوضه آبخیز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
3 اثر آب و هوا در توسعه اقتصاد گردشگری روستایی در استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
4 اثر گرمایش جهانی بر عناصر اقلیمی، هیدرولیک و کانون های گرد و غبار در حوضه ی آبریز کارون بزرگ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
5 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب(مطالعه موردی:استان بوشهر) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
6 ارزیابی داده های هواشناسی ایستگاهی و بازتحلیل پایگاه های اقلیم جهانی در مدل سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 الگوی دمایی بهینه کاربری اراضی شهری در انطباق و سازگاری با گرمایش جهانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 امکان سنجی پتانسیل کشت پسته در دشت صفی آباد و اسفراین به روش مدل ریاضی فازی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
9 بررسی آسایش اقلیمی شهر گرمسار با استفاده از شاخص دمای موثر استاندارد (SET) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
10 بررسی اقلیم آسایش با استفاده از معادله بیلان حرارتی و شاخص های تحلیلی جهت برنامه ریزی گردشگری مطالعه موردی (بوشهر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
11 بررسی اقلیم گردشگری استان گیلان با توجه به شاخص اقلیمی اصلاح شده(TCIc) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
12 بررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
13 بررسی تغییرات دما و بارش با استفاده از مدل گردش عمومی جو، نمونه موردی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
14 بررسی دماهای حداکثر و تاثیر آن بر بحران آب (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
15 بررسی روند بروز تغییر اقلیم در استان گیلان جهت برنامه ریزی گردشگری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
16 بررسی روند تغییرات بارش و دما ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تحت تاثیر تغییراقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 بررسی روند سری زمانی تغییرات دو عنصراقلیمی (بارش-دما) (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
18 بررسی سیر خشکسالی اقلیمی و اثرات آن بر کشت گندم در استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
19 بررسی شاخص های زیست اقلیمی موثر در آسایش انسان (مطالعه موردی شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
20 بررسی شرایط زیست اقلیمی ایران با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی از طریق شاخص تعادل گرمایی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
21 بررسی نقش مشارکت زیر حوضه های آبخیز در شدت سیل خیزی با استفاده از مدل هیدرولوژیک HEC-HMS مطالعه موردی (حوضه آبخیز طالقان) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
22 بهترین مدل احتمال دوره های تر و خشک فصل گرم در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
23 بهسازی بناها بر اساس شاخص پن واردن و ماهانی،نمونه موردی شهر شوش (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
24 بهسازی بناها براساس شاخص پن واردن و ماهانی، نمونه موردی شهرشوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
25 پایش درگیری های اجتماعی ناشی از مخاطرات محیطی (با تأکید بر کشورهای جهان اسلام) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 تحلیل آمار فضایی صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
27 تحلیل زمانی- مکانی نیازهای سرمایشی و گرمایشی به عنوان نمایه تغییر اقلیم در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
28 تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین مارس 2009 ایران مرکزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
29 تحلیل سینوپتیکی شدت مدت و تداوم گرد و غبار خوزستان با تاکید بر مرزهای جنوب غربی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
30 تحلیل سینوپتیکی موج سرما نیمه شمالی کشور (مطالعه موردی: موج سرمای دی ماه 1367) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
31 تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان برف استان گیلان ( فوریه 2005 ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
32 تحلیل فضایی- زمانی (نا) پایداری جو و ارتباط آن با کیفیت هوای تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
33 تطبیق بیوکلیمای گیاه بادام بر کلیمای استان کردستان جهت تعدیل و یا سازگاری با فرین های اقلیمی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
34 تعیین و تحلیل فضایی مدل مناسب پایش خشکسالی در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
35 توزیع آماری – فضایی تشکیل بندال ها در منطقه اطلس شمالی- اوراسیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
36 جغرافیای کشورهای اسلامی:توسعه انسانی و شناخت میزان محرومیت با استفاده از شاخص HDI و نرم افزار GIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
37 خوشه بندی فضایی خشکسالی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
38 رانش زمین در حاجی آباد فشم و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 روشی نو به محاسبات اتوماتیک شاخص های خشکسالی در هزاره سوم نرم افزار DIC : نرم افزار تولید شده ایرانی توسط نویسندگان این مقاله (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
40 روند خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش (RAI) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
41 رویکردی نوین به تجزیه و تحلیل بلایای جوی و اقلیمی در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
42 شبیه سازی دمای آینده حوضه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
43 شناسایی و اولویت بندی مناطق سیل خیز با استفاده از مدل هیدرولوژیکیHEC_HMS به منظور برنامه ریزی و مهارسیلاب (مطالعه موردی حوضه آبخیز امامه) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
44 فضای سایبر قدرت هوشمندبارویکرد پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
45 کاربرد آب و هواشناسی در برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری با استفاده ازمدل گردشگری TCI اصلاح شده، مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
46 کاربرد توان ها و شاخص های اقلیمی در رابطه با توسعه گردشگری (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
47 محاسبه اتوماتیک شاخص های رایج خشکسالی با استفاده از نرم افزارDIC (نرم افزار تولید شده توسط نویسندگان این مقاله ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
48 مقایسه شرائط ژئومورفولوژیکی خزر جنوبی و حوضه های جنوبی ایران با استفاده از عکس های ماهواره ای (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
49 میکروکلیماتولوژی شهری با استفاده از داده های سنجش از راه (RS) دور مطالعه موردی:شهر اصفهان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
50 نقش جغرافیای استان لرستان در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
51 واکاوی روند بارش شش دهه گذشته ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
52 واکاوی روند شاخص اقلیم گردشگری TCI1 در استان تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام