دکتر ژان ژاک ترین

دکتر ژان ژاک ترین دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

دکتر ژان ژاک ترین

Dr. Jean-Jacques Terrin

دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.