سایمون بل

 سایمون بل استاد دانشگاه ادینبورگ

سایمون بل

Saimon Bell

استاد دانشگاه ادینبورگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی جدا افتادگی فضایی باف تهای فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 17
2 رویکردی ریخت شناسانه در بررسی جایگاه بافت های فرسوده در ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی: شهرتهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 21
3 زندگی جاری و هویت اجتماعی- نقش فضاهای شهری در تقویت هویت بافت های فرسوده (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 6، شماره: 27
4 شبکه سبز/آبی برنامه ریزی برای شهرهای مردم پسند (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 14