دکتر عبدالرحیم پذیرا

دکتر عبدالرحیم پذیرا استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

دکتر عبدالرحیم پذیرا

Dr. Abdolrahim Pazira

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new approach for designing a hypolimnetic oxygenation system to improve the water quality in tropical reservoirs (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
2 بررسی سن و رشد ماهی حمری (Barbus luteus, Heckel, ۱۸۴۳) در رودخانه های شاپور و حله در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 4، شماره: 3
3 بررسی میزان انتقال فلزات سنگین سرب، روی و کادمیم از مولدین لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) به نوزادان تفریخ شده در جزیره ام الگرم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 10، شماره: 1
4 تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
5 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش ماهی سونگ Luciobarbus esocinus در سناریوهای مختلف اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 22، شماره: 2
6 مطالعه اتولیت فانوس ماهی Benthosema pterotum از نظر ریخت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 1، شماره: 4
7 مطالعه تنوع، غالبیت و غنای گونه ای خرچنگ های منطقه بین جزر و مدی حوضه ساحلی بندر بوشهر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 4
8 یافته علمی: بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و سلنیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 6
9 یافته علمی: بررسی سطح غلظت فلزات ضروری (مس، آهن و سلنیوم) در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) در بندربوشهر (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از ناپلی آرتمیای غنی شده با دو پروبیوتیک Pediococcus pentosaceus و Bacillus subtilis در پست لارو میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) روی شاخص های ایمنی و مقاومت در برابر چالشهای استرس زای محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
2 ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف کدورت پساب کارگاهای سنگ شکن (مطالعه موردی: حوزه رودخانه های شاپور و دالکی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
3 امکان سنجی استفاده از آب رودخانه گدارخوش در بخش کشاورزی پس از ورود پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام،با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
4 اندازه گیری سطوح فلزات سنگین Ni, Pb, Cd در عضله ماهی هامورمعمولی در بندرعسلویه فصل زمستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
5 HACCP در پررش میگو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
6 بررسی برخی پارامترهای قابل اندازه گیری گوازیم دم رشته ای Nemipterus japonicusدر سواحل جزیره خارگ و بوشهر (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیلات و آبزیان
7 بررسی برخی ویژگیهای زیستی ماهی شیربت (Barbus grypus) در رودخانه های حله و دالکی (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
8 بررسی بیولوژی تولید مثل ماهیPelates quadrilineatus در خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
9 بررسی تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانه دالکی بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
10 بررسی تنوع زیستی ماهیان رودخانه شاپور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
11 بررسی تنوع گونه ای ماهیان تالاب کره بند بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
12 بررسی خوصوصیات مورفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله خلیج فارس Acanthopagrus Latus (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
13 بررسی کیفیت آب شرب شهر مهران و روشهای جلوگیری از کاهش کیفیت آن (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
14 بررسی مقادیر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت عضله ماهی مید در بندربوشهر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعت
15 بررسی میزان غلظت سرب در چاه های عمیق آب شرب مجاور مراکز صنعتی مرتبط با سرب در سطح استان زنجان در سال 1391 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 تأثیرات مخرب ترال کشی و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
17 حذف فلوراید از محلول های آبی با استفاده از خاکستر مورینگا الیفرا به عنوان بیوجاذب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران