دکتر عبدالرسول خیراندیش

دکتر عبدالرسول خیراندیش استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه شیراز

دکتر عبدالرسول خیراندیش

Dr. Abdolrasool Kheairandish

استاد تمام، گروه تاریخ، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «توپچی باشی» در عصر صفوی؛ از فن سالاری تا منصب داری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 11، شماره: 2
2 «طمغاج» در منابع قرن هفتم هجری به عنوان نامی برای مغولستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 6، شماره: 1
3 آذرکیوانیان و تاثیر آنان بر باستان گرایی در تاریخ نگاری معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 5، شماره: 2
4 ابعاد نفتی بحران سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 10، شماره: 1
5 اثرات هجوم مغول در سیر جغرافیانویسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 11
6 ارتباطات فرهنگی ایران و آلمان و تاثیر آن بر جریان های روشنفکری در ایران (۱۲۵۶ تا ۱۲۹۷ ه.ش. ۱۲۸۸ تا ۱۳۳۶ ه.ق.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ، سیاست و رسانه دوره: 1، شماره: 1
7 اشاره ناصر خسرو به نام و موقعیت «توج» در سفرنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 7، شماره: 2
8 اهمیت ادبیات فولکلوریک1 در بازنمایی تاریخ اجتماعی مروری بر قصه 2 حسین کرد شبستری (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
9 Black Sea or Sea of Trebizond: Significance of Trebizond Port in Persians’ knowledge of Black Sea in the Middle Ages (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 13، شماره: 33
10 بررسی آماری علل بی ثباتی دولت ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی روند شکل گیری و علل رقابت های تجاری در خلیج فارس و بازتاب آن در بندر کانتون چین (قرون یکم تا سوم هجری/هفتم تا نهم میلادی) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
12 بررسی مسیر تجاری شرق به غرب، بر اساس قصه مهر و ماه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 1
13 تاثیر فتح سند بر سود آوری ایالت مکران در عصر عباسی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
14 تازیانه ی طبرخون مغولان؛ کنکاشی درباره شیئیت تازیانه و کاربرد نمادین آن در مناسبات اجتماعی مغولان و مغلوبان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
15 تبیین زمینه ها و مولفه های جغرافیایی فرهنگی شکل گیری و گسترش خانقاه های مرشدیه در کوره شاپور (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 15
16 تحول مرتبه ترخانی در انتقال از جامعه تورانی به ایران عصر مغول (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
17 تمرچی یا تمورچی، نامی برای مغولان (در نخستین منابع ایرانی عصر تهاجم مغول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 3، شماره: 1
18 توسعه فضاهای عمومی در شیراز نیمه اول قرن هفتم هجری و نقش آن در تکوین مدارای مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 3
19 جابه جایی شهر زنان در اسکندرنامه داستانی به منظور ایرانی دانستن اسکندر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 1
20 جایگاه طرابوزان در محاصره بری آناتولی توسط ایلخانان مغول (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 44
21 جغرافیا، فصل مشترک اندیشه های تاریخی ابن خلدون و حمدالله مستوفی قزوینی (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 11
22 رفع محرومیت عنصر اساسی در نظام حقوقی و قضایی مغولان: چنگیزخان، روح قانون (قرن هفتم و هشتم هجری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
23 عبور کشتی های بخار از کانال سوئز و تاثیر آن بر رشد تجارت بنادر ایرانی خلیج فارس در سه دهه آخر قرن نوزدهم میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 5، شماره: 1
24 فرایند شکل گیری اوروغ های دولت ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 1
25 محاصره دریایی آق قویونلوها توسط دولت عثمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 7، شماره: 2
26 منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل بیرونی در آن (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 22، شماره: 16
27 واکنش کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای به اعلام خروج بریتانیا از خلیج فارس در اواخر دهه ۱۹۶۰م. (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 2
28 هخامنشیان و دریای سیاه؛ علل و نتایج گسترش قلمرو یک امپراتوری (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 33، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباطات فرهنگی ایران و آلمان و تاثیر آن بر جریانات روشنفکری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی