اله شکر اسدالهی

 اله شکر اسدالهی استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اله شکر اسدالهی

Allah Shokr Asadollahi

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.