محمدحسین جواری

 محمدحسین جواری استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

محمدحسین جواری

Mohammad Hossein Javari

استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Autrui selon Lévinas et Blanchot (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
2 بازتاب شرق و کارکرد آن در آثار ولتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
3 تحلیل تطبیقی «ققنوس» و «آلباتروس»؛ دو شعر از نیما و بودلر 1 (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 1
4 تحلیل تطبیقی «مسافر» و «سفر»؛ دو شعر از سهراب سپهری و شارل بودلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 2، شماره: 3
5 تحلیل تطبیقی رمان های روبو و براهنی با محوریت قاعده "نظریه در داستان" و خلق "ابررمان" (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 21
6 جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 17، شماره: 24
7 ساختار اسطوره و زبان، ساختار خویشاوندی و زبان در مردم شناسی ساختاری کلود لوی استروس (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
8 طبقه بندی انواع ادبی از منظر نظریه پردازان مکتب رمانتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 1، شماره: 1
9 مطالعه و بررسی تصویر شرق در آثار ویکتورهوگو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 1، شماره: 1