غلام حسن جعفری

 غلام حسن جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

غلام حسن جعفری

Gholam Hasan Jafari

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آستانه های ژیومورفیک حوضه آبی قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
2 ارزیابی پتانسیل های بالقوه ژیوتوریسم در منطقه اورامان با استفاده از روش رینارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 4
3 ارزیابی پتانسیل های زمین گردشگری شهرستان ماه نشان در استان زنجان با استفاده از روش رینارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی فضایی پادگانه های حوضه قزل اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب وهوایی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاهی به هویت ژئومورفولوژیکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
2 انرژی خورشیدی رسیده به زمین و مصرف آب در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
3 بحران انرژی فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدید (وضعیت شیب کالکتورهای خورشیدی در ایران زمین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 بررسی تاثیر عوامل انسانی برروی تشدید پدیده گردوغبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
5 بررسی تغییر ارتفاع و نوسان انرژی ایران زمین با توجه به ارتفاع خط همدمای صفر درجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
6 بررسی ژئومورفولوؤیکی منشأ دشت های شمال همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 بررسی شواهد یخچالی کواترنری ارتفاعات روستای سهرین زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
8 پتانسیلهای مناطق روستایی در جذب توریست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
9 تاثیر جهت ناهمواری ها بر شکل و ابعاد دره های یخچالی کواترنر مطالعه موردی اقلید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
10 تأثیر عناصر جغرافیای طبیعی بر معماری مساکن روستایی مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
11 تحلیل مکانی تغییرات دما و بارش با ارتفاع در چاله های داخلی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
12 توزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگیهای ژئومورفولوژیکی منطقه مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
13 جایگاه آموزش جغرافیا در پایداری محیط (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
14 رویکرد جغرافیایی به اخلاق محیط زیست درآنتروپوژئومورفولوی باتأملی در فرهنگ ایرانی و آرای شیخ اشراق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
15 زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیبدار ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
16 زمین ریخت شناسی الوند همدان (مطالعه موردی:دره میشان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
17 زمین ریخت شناسی الوند همدان مطالعه موردی: دره میشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
18 معرفی دو روش ضریب خمیدگی وشیب جهت در برآورد ارتفاع برف مرز کواترنری (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
19 نقش تغییر سطوح اساس در تحولات کواترنری (مطالعه موردی: حوضه آبریز قز لاوزن) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
20 وفس یک ژئوپارک بی نظیر هرمی شکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین