دکتر وحیده ابراهیم نیا

دکتر وحیده ابراهیم نیا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر وحیده ابراهیم نیا

Dr. Vahide Ebrahimnia

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات اجرای ابرپروژه بین الحرمین شیراز بر اجتماع محلی پیرامونی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 172
2 برنامه ریزی بخشی ملی در برابر برنامه ریزی فضایی بزرگ شهری در تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 2
3 پدافند غیرعامل در شهر تهران: ارزیابی چارچوب قانونی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 3
4 تحلیل محیط کالبدی اثرگذار بر سرمایه اجتماعی در محلات شهر ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 9، شماره: 3
5 تدبیر چارچوب مدیریت دانش برای سیاست گذاری یکپارچه در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 1
6 چارچوب بکارگیری فن SWOT در برنامه ریزی فضایی مبتنی بر تفکر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 3
7 چارچوب سنجش و ارزیابی وضعیت فعالیت های بهداشتی- درمانی منطقه ۱۲ شهر تهران از منظر رهیافت پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
8 سیاست گذاری در بزرگ شهر تهران: روش های واکاوی دوگانه یکپارچگی- غیریکپارچگی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 1
9 فرصت ها و موانع به کارگیری رهیافت همکارانه در پایه گذاری ساختار سیاست گذاری یکپارچه در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 25، شماره: 1
10 مدیریت یکپارچه منابع آب در استان خراسان شمالی؛ به کارگیری روش تحلیل شبکه برای یافتن فرصت ها و بازدارنده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دانشگاه سبز؛ ردیابی جنبه های کلیدی در تجربه های جهانی وکوشش های آغازین در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
2 معرفی چارچوبی برای سنجش تاب آوری شهرها و مناطق در برابر پیامدهای کم آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران