هاشم پسران

 هاشم پسران استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی

هاشم پسران

Hashem Pesaran

استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.