دکتر حسن حسینی نسب

دکتر حسن حسینی نسب عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

دکتر حسن حسینی نسب

Dr. Hasan Hosseini Nasab

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A two-stage stochastic programming approach for care providers' shift scheduling problems (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 10، شماره: 3
2 ارائه مدل بهینه سازی ریاضی و الگوریتم های فراابتکاری به منظور حل مساله بلوک بندی مناطق جمعیتی به صورت سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 4
3 ارائه مدل ریاضی برای طراحی زنجیره تامین تاب آور و پایدار زیست توده تحت عدم قطعیت و اختلال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 76
4 ارائه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت حل مسئله چیدمان پویای تسهیلات با اطلاعات جریان فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 4
5 ارائه یک مدل ریاضی و روش ابتکاری جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
6 ارایه مدلی برای سرمایه گذاری بهینه در ماشین آلات پیشرفته تولیدی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
7 استفاده ازمساله خریداردوره گردظرفیت داربرای تعیین اندازه انباشته اقتصادی چنددوره ای و حل آن باالگوریتم تکامل تفاضلی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
8 انتخاب بهترین چیدمان تسهیلات با استفاده از روش تلفیقی GRA، VIKOR و TOPSIS (دریافت مقاله) مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها دوره: 2، شماره: 3
9 Designing a Single Stage Acceptance Sampling Plan Based on the Control Threshold Policy (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 22، شماره: 3
10 Developing a green vehicle routing problem model with time windows and simultaneous pickup and delivery under demand uncertainty: Minimizing fuel consumption (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 1
11 Identifying and Prioritizing the Factors Affecting Renewable Energy Development: A Case Study (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 34، شماره: 4
12 Modelling and Solving the Capacitated Location-Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery Demands (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
13 توسعه مدل استوار تحلیل پوششی داده ها برای شبکه ‍ ترکیبی ناهمگن با ساختار باز در هر مرحله و ارتباطات بین لایه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 2
14 توسعه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای باز و ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 1
15 توسعه مدل یکپارچه برای بررسی هم زمان مکان یابی، مسیریابی وسائل حمل و نقل و کنترل موجودی در یک زنجیره تامین دو رده ای (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 7، شماره: 14
16 حل مسئله طراحی چیدمان FMS با سیستم حمل و نقل AGV براساس پایگاه دانش فازی و استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
17 رقابت بین زنجیرهای براساس شاخصهای پایداری و تابآوری در مساله طراحی شبکه زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 26، شماره: 82
18 رویکرد یکپارچه برای انتخاب تامین کننده ی پایدار بر اساس روش استدلال شواهدی و روش بهترین و بدترین (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 36، شماره: 11
19 رویکردی نوین به منظور کشف و تجزیه وتحلیل دانش پدیده های استثنایی با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 3، شماره: 12
20 زمان بندی نگه داری و تعمیرات پیشگیرانه برای سیستم های سری، موازی، و جایگزینی تک قطعه براساس تحلیل های آماری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 1
21 کاربرد رویکرد فازی- استوار در مکان یابی تسهیلات با هدف حداقل کردن هزینههای حمل و نقل و سوخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 6، شماره: 2
22 مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 30
23 مکان‎یابی مراکز توزیع و بلوک‎بندی مناطق جمعیتی در زنجیره توزیع کالا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
24 وضعیت بکارگیری اصول ناب در مراکز تعمیرات هواپیمایی در راستای کاهش زمان خدمت دهی (مطالعه موردی: شرکت تعمیرات هواپیمایی فارسکو) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 2
25 یک روش ابتکاری برای تجزیه و تحلیل خط مونتاژ برمبنای شبیه سازی و طراحی آزمایش ها (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A developed nonlinear model for cross-docking supply chain network design with possibility of linking between cross-docks (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 A Hybrid Particle Swarm Optimization for Dynamic Facility Layout Problem (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 A mathematical model for integrating cell formation with machine layout and cell layout in dynamic cellular manufacturing systems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 A System Dynamics model for electronic health records adoption in health care (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
5 An exact Branch and fix coordination (BFC) approach to solve a relief transportation network for disaster management (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 آنالیز مرکب بر مبنای روش رتبه بندی سازشی برای حل مسایل مکان یابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 آنتروپومتری استاتیک در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
8 ارائه رویکردی تلفیقی به منظور افزایش اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک در سازمانهای دولتی ( مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 ارائه رویکردی تلفیقی به منظور افزایش همزمان اثر بخشی و کارایی در فرایند نگهداری و تعمیرات (مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
10 ارائه مدل مکانیابی هاب زنجیره تامین چندسطحی با محدودیت های همزمان هاب و زنجیره (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
11 ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از روش Fuzzy Bow Tie ؛ مطالعه موردی: صنایع الکترو موتورسازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
12 ارائه یک رویکرد کمی تلفیقی یکپارچه برای افزایش سطح خدمت رسانی به مشتریان؛مطالعه موردی: گروه صنعتی مپنا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
13 ارائه یک رویکرد مبتنی بر حراج به منظور نرخ گذاری تعرفه حق دسترسی قطارهای باری به شبکه ریلی کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
14 ارائه یک شبکه مکان یابی هاب چند انباره و مسیر یابی برای سرویس پستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
15 ارائه یک مدل جدید برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت: مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 ارائه یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه بودجه با روش ترکیبی AHP-LPدر شرکت توزیع برق استان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
17 ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر سیستم های چندعامله به منظور بهبود تاب آوری سیستم های هاب انرژی در برابر بلایای طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
18 ارایه یک مدل بهینه سازی با هدف حداکثرسازی میانگین زمان بین خرابی ها در شبکه آب شهری با درنظرگیری ملاحظات هزینه ای و زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 ارزیابی استراتژیهای بخش خدمات درمانی با استفاده از رویکرد حاکمیت بالینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 ارزیابی عملکرد دستگاه های خودپرداز با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 ارزیابی و اولویتبندی پروژههای مجتمع فنی فولاد مبارکه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها DEA و روش اندرسون پترسون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
22 استفاده از SDEA و PCA در استراتژی تجدید ساختار: موردکاوی یکی از بانک های بزرگ ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
23 استفاده از روش ارزیابی متوازن 1 به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما :مطالعه موردی در صنعت فولاد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
24 امکان سنجی و مکانیابی سیستم های RFID در حمل و نقل زمینی کامیونهای یخچال دارمورد مطالعه: شرکت ساحل دشت سپاهان، بستنی آبان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
25 انتخاب استراتژی بهینه حمل و نقل در شبکه لجستیک یکپارچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
26 انتخاب سبد بهینه پروژه با در نظر گرفتن ریسک و کارایی با استفاده از ترکیبی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 اولویت بندی راهکارهای پیشگیری از تصادفات جاده ای با استفاده از شاخص های اولویت بندی و روش F-BWM (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
28 Demand Forecasting Model for Pharmaceutical Products Using MachineLearning Techniques with Bayesian Hyperparameter Optimization (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
29 Designing the preventive healthcare networks within the framework of case studies in Iran (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 Facility location in a three-echelon supply chain with stochastic demand: a discrete-event simulation approach (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 Integrating Supply Chain Drivers in An r-Allocation p-Hub Median Location Problem by simultaneously considering the hub and supply chain constraints (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
32 Modeling the Relationship between Resilience and Sustainable Design Factors for Customer Satisfaction (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 Modelling of a multi-period bi-objective model for configuring a relief network (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
34 Time Parameter Estimation Using Statistical Distribution of Weibull to Improve Reliability (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 بررسی حساسیت یک مدل بهینه سازی در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع
36 بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهبود زنجیره تامین صنعت خودرو و قطعات در شرایط عدم قطعیت تقاضا: مرور ادبیات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
37 بررسی مساله مکان یابی هاب حداکثر پوشش با در نظر گرفتن شعاع پوشش احتمالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
38 بررسی نقش و جایگاه نظام پیشنهادها در گذر از بحران مالی جهانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
39 بررسی و اولویت بندی محصولات با هدف مدیریت درآمد و هزینه بااستفاده از فرایند تحلیل شبکه ای مبتنی برداده های رگرسیونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
40 برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
41 برنامه ریزی سرویس دهندگان مراقبت در منزل با در نظر گرفتن ترجیحات بیماران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 به منظور پوشش ناحیه ای دستگاه ها AGV ارایه مدلی برای مسیریابی چند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
43 تحلیل ریسک پروژه ها در مهندسی ارزش با توجه به درصد ریسک پذیری مدیران و ریسک پروژه ها : مطالعه موردی - شرکت عملیات اکتشاف نفت (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
44 تخصیص اقتصادی هزینه سربار به روش رگرسیون چند متغیره (MR) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
45 تدوین استراتژی ها در صنعت غذا با کاربرد مدل Freeman و AHP: مطالعه موردی کشت و صنعت دشت ارم شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
46 تعیین شاخصهای تاثیرگذاردرامتیازدهی اعتباری شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
47 تلفیق تکنیک مدیریت ریسک در مهندسی ارزش برای بهبود مدیریت پروژه : مطالعه موردی - شرکت عملیات اکتشاف نفت (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
48 توسعه مدل مسأله مکانیابی – مسیریابی ظرفیت دار پویا با در نظر گرفتن تقاضای احتمالی برای تحویل وبرداشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
49 توسعه مدل مسیریابی چندسفره با درنظر گرفتن تحویل چند بخشی و پنجره زمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 خوشه بندی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت با در نظر گرفتن فعالیتهای کامل و ناقص (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 شناسایی خوشه های فناوری بازیافت پساب نساجی با روش متن کاوی اسناد ثبت اختراع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
52 شناسایی معیارهای ارزیابی استراتژی گذر از آنالوگ به دیجیتال در سازمان صدا و سیما با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه
53 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان ولیعصر شهرستان فسا با استفاده از روش BWM (دریافت مقاله) کنفرانس پارادایم های نوین مدیریت و علوم رفتاری
54 طراحی الگویی جدید جهت ارزیابی کارایی نسبی فرآیندهای شبکه ای سری در حالت عدم اطمینان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
55 طراحی سیستم خبره فازی جهت برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
56 طراحی سیستم کانبان جهت بهبود سیستم های تولید و فروش شرکت سروصنعت سپاهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
57 طراحی مدل سنجش میزان رضایت مشترکین بزرگ صنعتی در حوزه تحت پوشش اداره برق استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
58 طراحی معماری سیستم مدیریت دانش برای زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
59 محاسبه کارآیی زنجیره تامین دو مرحله ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای باز در شرایط عدم قطعیت در خروجی های نهایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
60 مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای ترکیبی باز با ورودی ها و خروجی های ناهمگن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
61 مدلسازی پایش پروفایل های هندسی مبتنی بر الگوریتم های تخمین خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
62 مدیریت پدافند غیرعامل با رویکرد سلسله مراتبی و مهندسی ارزش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
63 مروری بر اثرات تولید ناب بر عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
64 مروری بر مقالات مدیریت زنجیره تامین و زنجیره تامین سبز در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
65 مسئله حداکثر پوشش در حالت متفاوت بودن اندازه تسهیلات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 مسیریابی بهینه یک دستگاه حمل و نقل هوشمند(AGV) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
67 مکانیابی نیروگاه خورشیدی فتوولتایئک با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم اطمینان: مطالعه موردی استان یزد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
68 مکانیابی، زمانبندی و مسیریابی وسایل نقلیه در بارگیری همزمان یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با تقاضای احتمالی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
69 نظام پیشنهادها و کاربرد آن در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
70 هماهنگی زنجیره تامین سبز با قرارداد بیمه ای با در نظرگیری مداخلات دولتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
71 ی محصول در مرحله طراحی بوسیله کاهش هزینه و قیمت تمام شده: در شرکت ساپکو (مطالعه موردیGD&T شرکت تشگاز شهرکرد) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع