نصراله پورشیروانی

 نصراله پورشیروانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

نصراله پورشیروانی

Nasrollah Poor Shirvani

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.