مریم ایرجی

 مریم ایرجی مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مریم ایرجی

Maryam Iraji

مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر فرآیند های واجی بر غلط های املایی در انشاهای فارسی دانش آموزان کرد زبان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 43
2 بررسی توانش معنایی کودکان در سطح روابط معنایی بین گزاره ای حاوی کمیت نمای«هر» (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نشانه شناختی فیلم تراموایی به نام هوس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 تحلیل ساخت های زبانی و ایدئولوژیکی تعهدات دولت های عضو کنوانسیون پاریس برمبنای نظریه فرکلاف (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
3 راهبردهای امید آفرینی در حوزه مدیریت رسانه های جمعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
4 رسانه و مدیریت گذر از بحران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 مدیریت بحران های روز و رویکرد رسانه ملی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
6 مدیریت شبکه های اجتماعی در ایران و تاثیر رسانه ملی بر آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هشتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز