مقصود بشارتی

 مقصود بشارتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز

مقصود بشارتی

Maghsoud Besharati

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.