نادر نوروزی پسیان

 نادر نوروزی پسیان استاد دانشگاه ارومیه

نادر نوروزی پسیان

Nader Nourozi

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.