سید صلاح الدین نقشبندی

 سید صلاح الدین نقشبندی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سید صلاح الدین نقشبندی

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.