سید احمد خلیفه سلطانی

 سید احمد خلیفه سلطانی دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

سید احمد خلیفه سلطانی

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.