حمید پورجلالی

 حمید پورجلالی استاد حسابداری دانشگاه هاوایی

حمید پورجلالی

Hamid Pourjalali

استاد حسابداری دانشگاه هاوایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.