دکتر سید علی ترابی

دکتر سید علی ترابی استاد دانشگاه تهران

دکتر سید علی ترابی

Dr. Seyed ali Torabi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای بهره وری با رویکرد مدل یکپارچه مدیریت زنجیره تامین در پروژه های صنعت احداث (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 3
2 CREDIBILITY-BASED FUZZY PROGRAMMING MODELS TO SOLVE THE BUDGET-CONSTRAINED FLEXIBLE FLOW LINE PROBLEM (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 9، شماره: 6
3 cuckoo optimization algorithm for a reliable location allocation of hubs among the clients (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 27، شماره: 4
4 Supplir Selection and Order Allocati on under Risk: Iranian Oil and Gas Drilling Companies (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 1
5 برنامه ریزی یک پارچه ی حمل و نقل و موجودی در یک زنجیره ی تامین با در نظر گرفتن انشار کربن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
6 راه‌اندازی نقاهتگاه‌های مقابله با ویروس کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: گزارش عملکرد و تجزیه و تحلیل لجستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 3
7 شناسایی عوامل اصلی موفقیت مدیریت تداوم کسب وکار در صنعت پتروشیمی: رویکردی تحلیل عاملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 2
8 طراحی یک رویکرد کاربردی برای حمایت از تصمیمات توسعه تامین کنندگان در مدیریت رابطه خریدار تامین کننده (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
9 مدل سازی و بهینه سازی زنجیره تامین کششی تحت کنترل سیاست CONWIP (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
10 مدل سازی یک مساله زمانبندی کارگاه باز چندهدفه جدید و حل آن با استفاده از روش جستجوی پراکنده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
11 یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره تامین شیر تحت ریسک های اختلال و عدم قطعیت داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Bi-Objective Sustainable Waste Collection Problem with Heterogeneous Fleet and Fuzzy Parameters (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
2 A Fuzzy Programming Approach for a Single-Stage Requirements- Planning with Price Model (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
3 A Fuzzy Programming Approach for Demand-Driven Requirements Planning (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 ارائه یک سیستم برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی برای محیط های ترکیبی MTO/MTS ( با یک مطالعه موردی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
5 ارائه یک مدل جدید برای طراحی شبکه لجستیک امدادتحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
6 ارائه یک مدل مکان یابی- تخصیص دو هدفه برای توزیع کالاهای امدادی در فاز مدیریت بعد از رخداد بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
7 ارایه چارچوبی جدید جهت انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏های بهبود عملکرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 Districting Problem in Home Healthcare: A simulated annealing approach (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 Supplier Selection and Order Allocation under Risky Conditions: Iranian Oil and Gas Drilling Companies (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 بررسی تجربی و نظری استخراج مایع-مایع سیستم سه جزئی (آب + اسید فسفریک + ۱-پنتانول) در دمای ۲۹۸/۲ کلوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی تجربی و نظری استخراج مایع-مایع سیستم سه جزیی ( آب + اسید فسفریک - 1 + پنتانول ) در دمای 308/2 کلوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
12 تعیین اندازه انباشته اقتصادی و زمان بندی خرید مواد اولیه، تولید و تحویل محصولات نهایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
13 تعیین اندازه انباشته اقتصادی و زمان بندی سفارش مواداولیه، تولید و تحویل محصولات نهایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 خوشه بندی ریسک های فناوری اطلاعات با استفاده از الگوریتم خوشه بندی c میانگین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
15 زمان بندی تکماشینه با در نظر گرفتن محدودیت دسترسی به ماشین در محیط فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در زنجیره های تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
17 شناسایی و انتخاب مکان مناسب شهری جهت استقرار مرکز انتقال و توزیع خون با لحاظ معیارهای زیست محیطی (مطالعه موردی سازمان خون کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
18 طراحی زنجیره تامین کششی براساس سیاست CONWIP(Constant Work In Process) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
19 طراحی یک زنجیره عرضه سه سطحی با انبارهای موازی و حل مدل به کمک ترکیبی از روش بهینه‌سازی انبوه ذرات و برنامه‌ریزی خطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
20 طراحی یک شبکه زنجیره تأمین پایدار برای صنعت نفت تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 مدلسازی ریاضی چند هدفه برای مکانیابی مراکز خدمترسانی در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
22 مروری بر مدل‌های یکپارچه برنامه‌ریزی زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
23 یک مدل ریاضی برای خرید اقلام امدادی در قبل و بعد از بحران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران