دکتر سامی سجادی فر

دکتر سامی سجادی فر Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

دکتر سامی سجادی فر

Dr. Sami Sajjadifar

Department of Chemistry, Payame Noor University, PO BOX ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷ Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acidic Ionic Liquid Based Silica-Coated Fe3O4 Nanoparticles as a New Nanomagnetic Catalyst for Preparation of Aryl and Heteroaryl Thiocyanates (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 4، شماره: 5
2 An efficient facile and one-pot synthesis of 2-arylsubstituted benzimidazole derivatives using 1-methyl-3-(2-oxyethyl)-1H-imidazol-3-ium-borate sulfonic acid as a recyclable and highly efficient ionic liquid catalyst at green condition (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 2
3 Biological and Pharmaceutical Organosulfur Molecules (دریافت مقاله) مجله علوم دارویی و شیمی دوره: 1، شماره: 1
4 Catalytic application of an organo superbase denderon grafted on mesoporous SBA-15 and related palladium complex in the aerobic oxidation of alcohols (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 1
5 Characterization of Catalyst: Comparison of BrØnsted and Lewis Acidic Power in Boron Sulfonic Acid as a Heterogeneous Catalyst in Green Synthesis of Quinoxaline Derivatives (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 3، شماره: 3
6 Hantzsch reaction and quinoxaline synthesis using 1-methyl-3-(2- (sulfooxy)ethyl)-1H-imidazol-3-ium chloride as a new, efficient and BrØnsted acidic ionic liquid catalyst (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 1، شماره: 1
7 L-Proline Catalyzed Multicomponent Reaction for Simple and Efficient Synthesis of Tetrahydropyridines Derivatives (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 7، شماره: 2
8 Revisiting of Boron Sulfonic Acid Applications in Organic Synthesis: Mini-Review (دریافت مقاله) فصلنامه مروری شیمی دوره: 1، شماره: 1
9 Silica Boron Sulfonic Acid as a New and Efficient Catalyst for the Green Synthesis of Quinoxaline Derivatives at Room Temperature (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 1، شماره: 1
10 Silica Supported ۱-(۲-(Sulfooxy)ethyl)pyridin-۱-ium Chloride (SiO۲/[SEP]Cl) as an Efficient and Solid Acid Catalyst for the Synthesis of Quinoxaline Derivatives (دریافت مقاله) مجله علوم دارویی و شیمی دوره: 4، شماره: 1
11 Synthesis of 2-Amino-4H-chromene Derivatives under Solvent-Free Condition Using MOF-5 (دریافت مقاله) نشریه متدهای شیمیایی دوره: 3، شماره: 3
12 Synthesis of dihydropyridines and quinoxaline derivatives using 1- methyl-3-(2-(sulfooxy)ethyl)-1H-imidazol-3-ium chloride as a new, reusable and efficient Brønsted acidic ionic liquid catalyst (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی هدایت الکتریکی در سیمان نوترکیب با استفاده از پلیمرهای هادی الکتریسیته (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 Ni-S-(PROPYL)2-AMINOBENZOTHIOATE ON Fe3O4 NANOPARTICLES: EFFICIENT AND RECYCLABLE CATALYST FOR ORGANIC REACTIONS (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
3 Silica supported-boron sulfonic acid: a versatile andreusable catalyst for synthesis of bis(indolyl)methane insolvent free and room temperature (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
4 خلاقیت و نوآوری بستر ساز توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت