مجتبی الهی خراسانی

 مجتبی الهی خراسانی استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر

مجتبی الهی خراسانی

استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 3
2 پژوهشی در ماهیت اصل محرز با تاکید بر دیدگاه محقق نایینی و شهید صدر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 1
3 نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 3