علیرضا علی بخشی

 علیرضا علی بخشی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 شهرداری تهران

علیرضا علی بخشی

Alireza Alibakhshi

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 شهرداری تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.