دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی دانشیار دانشگاه تهران

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

Dr. Masoud Gholamali lavasani

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Phenomenological Study of Emotional and Subjective Experiences of Children of Divorce (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 12، شماره: 1
2 A Structural Equation Modeling to Explain Marital Burnout: Pornography Consumption and Perfectionism With the Mediating Role of Sexual Self-concept (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 1
3 ابزارهای شناسایی اختلالات طیف اتیسم: مطالعه نظام‌مند (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 10، شماره: 3
4 اثر بخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری برمعیارهای ارتباطی غیر واقعی و صمیمیت زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 18
5 اثر بخشی برنامه حضوری – مجازی درمان تعامل والد-کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 3
6 اثر تقویت بازنمایی های حافظه بر حرمت خود در افراد دارای اضطراب امتحان: یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 5، شماره: 1
7 اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط زناشویی بر وابستگی مهرورزانه (رمانتیک) زنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 4
8 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیتپذیری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
9 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر احساس تنهایی و مسئولیتپذیری نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 61
10 اثربخشی آموزش گروهی برنامه «کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه» بر الگوهای ارتباطی زوج های در آستانه ازدواج (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 4، شماره: 2
11 اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش موفق بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 11، شماره: 1
12 اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 33
13 اثربخشی آموزش مهارتهای خودنظم بخشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 7، شماره: 2
14 اثربخشی آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 4
15 اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت روان فرزندان طلاق پسر مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
16 اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 2
17 اثربخشی برنامه آموزش فرزندپروری با رویکرد عقلانی آینده نگر بر خلاقیت فرزندان دختر (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 50
18 اثربخشی برنامه شکوفاسازی خلاقیت بر مهارت حل مسئله و خلاقیت در کودکان ۴ تا ۶ سال (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 17
19 اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی بر رفتارهای کلیشه ای، رفتارهای کشاکش برانگیز، و رفتارهای آسیب به خود کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 3
20 اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی بر مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 9، شماره: 2
21 اثربخشی برنامه یکپارچه درمان فراتشخیصی بر تنظیم هیجان دانش آموزان کودک مضطرب و شیوه های فرزندپروری مادران آن ها (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 2
22 اثربخشی درمان پارادوکسی بر نشانگان وسواس فکری عملی رابطه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 4
23 اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر تعهد زناشویی و دلزدگی زناشویی در زوجین نابارور (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 4، شماره: 3
24 اثربخشی مداخله فراشناختی بر اضطراب، تصویربدنی و سایر علائم مبتلایان به اختلال بدشکلی بدن (BDD) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 1
25 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر خودانتقادی و سرمایه روان شناختی دانش آموزان با نشانگان اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 18، شماره: 4
26 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
27 اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه نقش در بهبود عملکرد خانواده های دارای کودک دیرآموز (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 10، شماره: 2
28 اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش سرمایه روانشناختی ومولفه های آن و کاهش احساس تنهایی نوجوانان دختر تک والد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 13، شماره: 2
29 ارائه مدل تلفیقی رویکرد هیجان مدار و مدل گاتمن و اثر بخشی آن بر احساس تنهایی زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 62
30 ارزیابی مدل ارتباطی حس تداوم خود، زندگی هدفمند و فرسودگی ناشی از شبکه های اجتماعی واهمال کاری تحصیلی دانشجویان با میانجی گری کاهش تاخیری سودمندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 68
31 استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 4
32 الگوی ساختاری ارتباط میان سبک دلبستگی و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای امید (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 17، شماره: 59
33 الگوی ساختاری روابط بین نیازهای اساسی روانشناختی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی در زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
34 انطباق و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس «اندازه گیری پردازش حسی – پیش دبستانی» در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 2
35 Comparing the Effectiveness of schema therapy training and acceptance and commitment therapy in the attachment of gifted adolescents (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 9، شماره: 4
36 Develop and Implement of Self-Care Capability Training Package for Elementary Students’ Health Promotion (دریافت مقاله) مجله ایرانی روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 2
37 Development of a Multimedia Training Program with Neuropsychological Approach and Evaluation of its Effectiveness in Social Skills of Children with Neurodevelopmental Disorders (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 31، شماره: 2
38 Effectiveness of Training relationship enhancement on romantic insecurity mothers with down syndrome child (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 8، شماره: 3
39 Examining the Efficacy of Couples Therapy with a Cognitive-Behavioral Approach on Marital Satisfaction of Parents and Externalized Behavioral Problems of Students Aged ۱۰ – ۱۵ with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 6، شماره: 3
40 Information and Communication Technology and Knowledge Management in Higher Education System (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 2
41 Relationship Between Mental, Existential, and Religious Well-being and Death Anxiety in Women With Breast Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه سرطان پستان دوره: 6، شماره: 1
42 The Effect of Classroom Management Based on Cooperative Learning Approach on Science Educational Achievement Students of Elementary Sixth in the City Piranshahr (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
43 The Effectiveness of Attachment-based Parent Training Method in Anxiety Syndrome of Preschool Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 12، شماره: 1
44 The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Couples Therapy Program with on Parental Satisfaction and Externalized Behavioral Problems in ۱۰-۱۵ Years Old Students with Autism Spectrum Disorder (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 5، شماره: 5
45 The Impact of online training of Positive Thinking Skills on Social Adjustment and Alexithymia in Transsexual Students (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
46 The Reduction of Anxiety and Blood Sugar Level with Group Cognitive-Behavior Therapy in Men and Women withType II Diabetes: An Experimental Study (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 3، شماره: 9
47 The Relationship between Maternal Biosocial Determinants and Infant Birth Weight (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 5، شماره: 3
48 بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر سرعت پردازش و توجه کودکان مبتلا به طیف اتیسم (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 19، شماره: 3
49 بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی:ستاد شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 27
50 بررسی اثربخشی رفتار درمانی شناختی متمرکز بر اندیشناکی در کاهش اندیشناکی (نشخوار فکری)، نشانه های افسردگی و بهبود راهبردهای حل مساله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
51 بررسی الگوی ساختاری رابطه ویژگی های شخصیتی و خلاقیت با میانجی گری رضایت زناشویی، سازش یافتگی اجتماعی و سلامت روان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 6، شماره: 1
52 بررسی حساسیت، ویژگی و دقت نسخه فارسی ویرایش سوم مقیاس رتبه بندی اوتیسم گیلیام (GARS-۳): یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 9
53 بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در مادرانبا دانش آموزان آهسته گام و عادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
54 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری در زنان مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (بیمارستان امام خمینی تهران) در سال ۱۳۹۳ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 14، شماره: 1
55 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران با سلامت روان و میزان خلاقیت فرزندان دختر (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 23
56 بررسی عوامل تاثیرگذار اقتصادی و ساختار خانواده بر اختلال بیش فعالی و نقص توجه کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
57 بررسی مروری مدل‌های نظری برای نگرانی و اختلال اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 6، شماره: 2
58 بررسی موانع و مشکلات دوره های آموزشی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شرکت کننده در دوره های ترویج شهرستان دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
59 بررسی نیمرخ هوشی، شخصیتی و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
60 بررسی ویژگی های روان شناختی با رویکرد روان شناسی مثبت در افراد دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی: مرور نظامدار پژوهش ها (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 22، شماره: 2
61 بررسی همبستگی عوامل روانشناختی با بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی- عروقی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 1
62 برنامه توسعه حرفه ای آموزش معلمان بر اساس تمرینات مبتنی بر شواهد برای دانش آموزان با اختلال طیف اوتیسم : مطالعه مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 8، شماره: 1
63 پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) بر اساس سبک های تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 17، شماره: 65
64 پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میانجیگری خودپنداره جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 2
65 پیش بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه و سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
66 پیش بینی دلزدگی زناشویی، بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه و سرمایه روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 17، شماره: 59
67 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و خودمتمایزسازی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 4
68 پیشرفت تحصیلی: نقش نیازهای روانشناختی اساسی و سبک های هویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 9، شماره: 1
69 تاثیر آموزش مهارتهای روان شناختی بر درک موفقیت ورزشی بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 10، شماره: 36
70 تاثیر برنامه آموزشی ریاضی خانواده محور بر عملکرد حافظه فعال، مفاهیم پایه ریاضی و درک عددکودکان در معرض خطر ناتوانی ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 3
71 تاثیر برنامه پویانمایی اجتماعی بر بهبود تعامل والد-کودک در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 4
72 تاثیرآموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی با رویکرد شناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 3
73 تاثیراسترس و خود محوری بر افسردگی و پرخاشگری بزرگسالان: با میانجیگری دشواری تنظیم هیجانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
74 تحلیل کانونی رابطه منزلت های هویت تحصیلی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 2
75 تدوین برنامه آموزشی چندرسانه ای و ارزیابی اثربخشی آن بر حل مسئله کودکان با اختلال های عصب تحولی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 31، شماره: 5
76 تدوین و اثربخشی برنامه مداخله روان شناختی خانواده محور بر بهبودی نشاط معنوی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 12، شماره: 2
77 تدوین و ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزش خلاق بر نشاط معنوی ، تفکر خلاق و مهارت حل مساله در دانشجویان دانشگاه های مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 49
78 تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری سازنده گرایی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 28، شماره: 2
79 تعیین اثربخشی برنامه آموزشی شناختی- رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 10، شماره: 38
80 تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 1
81 تفاوت های جنسیتی در شخصیت و هیجان خواهی دانشجویان دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 3
82 تمایزیافتگی و نشانه های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثر بخشی مداخله ای بر اساس نظریه سیستم های خانواده بدون مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) با روان درمانی بین فردی (IPT) بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 1
83 تهیه و تدوین برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی، جهت افزایش رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 2
84 خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 9، شماره: 34
85 رابطه باورهای هوشی و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 1، شماره: 4
86 رابطه تفکر دیالکتیک و همدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 7، شماره: 1
87 رابطه عوامل بافتی و فردی، اشتیاق تحصیلی با متغیرهای روانشناسی مثبت: الگوی ساختاری اشتیاق تحصیلی نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 52
88 رابطه فرا شناخت، اضطراب و افسردگی در مادران دانش آموزان ناشنوا و عادی دوره پیش دبستانی و دبستانی شهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 13، شماره: 2
89 رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
90 راهبردهای یادگیری، جهت گیریهای هدفی و اضطراب امتحان در دانش آموزان نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 10، شماره: 1
91 ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
92 طراحی و اثر بخشی برنامه ی تنظیم هیجان بر نشانه های درونی سازی و برونی سازی شده ی نوجوانان قلدر (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 4
93 کاربردپذیری فناوری کمکی در آموزش و درمان کودکان مبتلا به طیف اوتیسم: مطالعه ی مروری نظام مند (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 4
94 مقایسه اثر رفتاردرمانی، دارودرمانی و روش توام رفتار و دارودرمانی بر کاهش علایم اختلال نقص توجه / بیش فعالی کودکان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 17، شماره: 1
95 مقایسه اثربخشی روش های درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی اختیاری ادراری فوریتی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 21
96 مقایسه اثربخشی روشهای درمانگری بیوفیدبک و کگل در ارتقاء کیفیت زندگی زنان مبتلا به بی اختیاری ادراری فوریتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 6، شماره: 23
97 مقایسه رابطه ناتوانی هیجانی و استرس و دلبستگی در زوج های در شرف طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 3، شماره: 4
98 مقایسه کمالگرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
99 مقایسه مادران دارای دو کودک استثنایی (چندمعلولیتی، کم توان ذهنی، جسمی-حرکتی، نابینا و آسیب بینایی، ناشنوا و آسیب شنوایی) با مادران کودکان عادی در مولفه های سلامت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 17، شماره: 4
100 مقایسه نگرش معلمان رابط و عادی دانش آموزان کم شنوا به اثربخشی برنامه های آموزش تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 3
101 مقایسه ی میزان نگرانی، امید و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 3، شماره: 1
102 نقش سطوح مختلف رشد شناختی،عاطفی ومعنوی در بهزیستی روانشناختی بزرگسالان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 7، شماره: 1
103 نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین خشونت خانگی، سبک-های دلبستگی و بهزیستی روان شناختی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 83
104 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های اضطراب (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 2، شماره: 4
105 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 51
106 نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‎های والدگری و تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
107 نقش واسطه ای اهمال کاری در رابطه بین آسیب های کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
108 نقش واسطه ای حرمت خود و تنظیم هیجان در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه مادران و تعارض های مادر نوجوان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 19، شماره: 4
109 نقش واسطه ای خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 5
110 واکاوی عوامل شکل گیری اختلال علائم جسمانی شکل در افراد دارای اختلال استرس پس از سانحه پیچیده براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
111 وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانبازان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
2 اثربخشی استفاده از روش های مبتنی بر تصویر در ارتقای مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
3 اثربخشی برنامه توجه آگاهی بر فرسودگی تحصیلی و بیگانگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 اثربخشی گروه درمانی به شیوه ی شناختی رفتاری بربهبود ادارک ازتصویر بدن دختران 15-17 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
5 اثربخشی گروه درمانی به شیوه ی شناختی رفتاری برکاهش میزان اضطراب(صفت- حالت) دختران 15 تا 17 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
6 اثربخشی مشاوره گروهی بارویکرد شناختی- رفتاری بر عزت نفس قربانیان قلدری در مدرسه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
7 اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر وابستگی به اینترنت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر بی تصمیمی مسیر شغلی و خودکارآمدی در تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
9 The mediating role of forgiveness in the relationship between attachment styles and marital conflict resolution styles (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
10 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید بر سرسختی سلامت نوجوانان تالاسمی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
11 بررسی تحلیلی وضعیت زیستی،شاختی، روانی و اجتماعی نوجوانان دچار پدیده واماندگی تحصیلی و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
12 بررسی رابطه ارزش های شخصی، بنیان های اخلاقی و نگرشهای دینی و مقایسه آندر دختران و پسران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
13 بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14 بررسی رابطه خودشیفتگی پنهان ، سبک های دلبستگی و انتقاد از خویشتن با میزان گرایش به جراحی زیبایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
15 بررسی روش دلفین درمانی در بهبود تماس چشمی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
16 بررسی نقش کیفیت رابطه با والدین در سلامت روان و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
17 پیش بینی اجتماع هراسی بر اساس ابعاد کمالگرایی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
18 پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبکهای دلبستگی ناایمن و انتقاد از خود در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
19 تاثیر ارتباط آنکولوژیست و بیماران مبتلاء به سرطان تحت مراقبت های تسکینی: یک بررسی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ی سالیانه ی انجمن علمی روان درمانی ایران-جایگاه رابطه در روان درمانی
20 تاثیر موسیقی بر حافظه کاری و هنر ترسیمی دانش اموزان کلاس چهارم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
21 رابطه تفکر دیالکتیک وهمدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
22 رابطه حمایت از خودمختاری معلم وهیجان های تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
23 رابطه عوامل خانوادگی بر سطح خودمراقبتی کودکان 7 تا 11 ساله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
24 رویکرد اثربخشی آموزش هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
25 مقایسه تفاوتهای جنسیتی در خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
26 مقایسه هم اندیشی در همسر گزینی بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در دانشجویان شهرتهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
27 نظریه های خود مراقبتی و ارتقای سلامت در راستای خودکارآمدی دانش آموزان دوره ابتدایی( 7 تا 12 سال) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
28 نظریه یادگیری سازنده گرایی در آموزش و کاربرد آن برای معلمان (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
29 نقش خود محوری ونگرانی در افسردگی وپرخاشگری بزرگسالان: با واسطه دشواری در تنظیم هیجانی وضعف معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
30 واکاوی تجارب هیجانی و عاطفی جانبازان اعصاب و روان: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
31 ویژگی های روانسنجی مقیاس بهزیستی روانشناختی (اپری و همکاران، ۲۰۱۸) کودکان ۸ تا ۱۲ سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی