رضا افشاری

 رضا افشاری Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

رضا افشاری

Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل به خشکی نژادگان های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و تجزیه نمودار دووجهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
2 بررسی توزیع جغرافیایی موارد مسمومیت مراجعه کننده به اورژانس مسمومین بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
3 بررسی سطح آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی و دانشجویان نسبت به گزارش صبحگاهی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی غلظت فلزات سنگین روی و مس در بافت خوراکی ماهیان حلوا سفید (Pampus argenteus) و گاریز (Liza klunzingeri) در منطقه حرا (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 46
5 بررسی نیازهای درمانی دهان و دندان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 39، شماره: 3
6 معرفی رو شهای تحلیل میدان نیرو و تحلیل شکاف در بهبود وضعیت آموزش پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آرسنیک زمین زاد در منابع آب و غلظت آن در نشانگر زیستی ادرار و مو منطقه چلپو (شمال کاشمر) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ورقه یکصد هزارم رونیز (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
3 بیوژئوشیمی آرسنیک و اثر آن بر سلامت انسان مثالی از منطقه چلپو واقع درشمال کاشمر (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران