سید تقی اخوان نیاکی

 سید تقی اخوان نیاکی استاد دانشگاه صنعتی شریف

سید تقی اخوان نیاکی

Seyed Taghi Akhavan Niaki

استاد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review and Evaluation of Statistical Process Control Methods in Monitoring Process Mean and Variance Simultaneously (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
2 A Hybrid Meta-Heuristic Method to Optimize Bi-Objective Single Period Newsboy Problem with Fuzzy Cost and Incremental Discount (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
3 A New Uni-attribute Control Chart to Monitor the Number of Nonconformities (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 6، شماره: 12
4 A Risk-averse Inventory-based Supply Chain Protection Problem with Adapted Stochastic Measures under Intentional Facility Disruptions: Decomposition and Hybrid Algorithms (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 2
5 Absorbing Markov Chain Models to Determine Optimum Process Target Levels in Production Systems with Rework and Scrapping (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 6
6 An Efficient Economic-Statistical Design of Simple Linear Profiles Using a Hybrid Approach of Data Envelopment Analysis, Taguchi Loss Function, and MOPSO (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 13، شماره: 1
7 An Integrated Model of Project Scheduling and Material Ordering: A Hybrid Simulated Annealing and Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 5، شماره: 10
8 Comparative Study of Four Evolutionary Algorithms for Economic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Charts (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 4، شماره: 9
9 Phase-II Monitoring of AR (1) Auto correlated Polynomial Profiles (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
10 Vendor Managed Inventory of a Supply Chain under Stochastic Demands (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 18
11 کاهش هزینه های اتلاف و کمبود فرآورده های مختلف خونی بیمارستان ها با در نظر گرفتن سازگاری گروههای گوناگون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Bayesian inference approach to determine the optimal policy in machine replacement problem (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 A Multi-product Multi-period location-inventory for a supply chain network under inflation and time value of money (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
3 A new model of multi-objective redundancy allocation problem for multi-state systems (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 An Effectively Improved Statistically Constrained Economic Model for Designing MCUSUM Control Charts (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 اهمیت تناظر مدل های عامل مبنا و پویاشناسی سیستم در فرآیند مدلسازی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
6 Design the reliability model in four-level integrated supply chain with stochastic constraints (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
7 Determining the Optimum Process Mean in Multivariate Environments (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
8 Economic and Economic-Statistical Designs of MEWMA Control Charts: A New Meta-Heuristic Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 Economic-Statistical Design of MEWMA Control Chart Using Genetic Algorithm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 Economic-Statistical Design of MEWMA Control Charts: A Comparative Study on Four Evolutionary Algorithms (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 Genetic Application in a Facility Location Problem with Random Demand within Queuing Framework (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
12 Improving the Performance of Bi-Variate EWMA Control Charts Using Bayesian Approach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 Monitoring and Diagnosing Multi-Attribute Quality Control Processes Using Neural Network (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 Monitoring Autocorrelated Reliability Data in Multistage Processes (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 Multi-Response Simulation Optimization Using Genetic Algorithm Within Desirability Function Framework (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
16 optimiczing multi-response statistical problems using genetic algorithm and simulation (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 Phase I monitoring of simple linear profiles in multistage processes in the presence of outliers (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 حل یک مساله مدیریت موجودی توسط فروشنده با توجه به مصرف آب صنعتی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
19 شناسایی اثر اندازه نمونه در پایش پروفایل های خطی ساده در فاز1 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 طراحی اقتصادی آماری و کارا برای پروفایل های خطی ساده به کمک رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و روش MOPSO (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
21 طراحی چند هدفه پروفایل های خطی ساده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
22 کاربرد طراحی آزمایشها در رویکرد شش سیگما- مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 کاربرد طراحی آزمایشها در رویکرد شش سیگما- مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع