عبدالله خالصی دوست

 عبدالله خالصی دوست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

عبدالله خالصی دوست

Abdolah Khalesi dost

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.