حسین تاج آبادی

 حسین تاج آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

حسین تاج آبادی

Hosein Tajabadi

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی انتقادی عمدهترین الگوها و نظریههای کاربردیسازی علوم انسانی موجود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
2 ارزیابی انتقادی مفهوم تجاری سازی در علوم انسانی موجود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
3 اصول اخلاق سازمانی در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 7، شماره: 25
4 بررسی تاثیر معنویت محیط کار بر سلامت روانی جامع کارکنان؛ مطالعه ای در شرکت پتروشیمی پازارگاد عسلویه (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 43
5 بررسی عوامل حیاتی موفقیت صنایع تولیدی با استفاده از راهبرد دانشی مطالعه موردی : صنعت قطعه سازی خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 4
6 تاثیر پیشرفت و توسعه سامانه های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 115
7 تاثیر رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی بر ارتقای سلامت اداری (مطالعه موردی ف.ا.ا.همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1391، شماره: 19
8 تاملی بر تاثیر اماره ید در جرم پولشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 61
9 تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمین در نظام حقوق بین الملل فضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 38
10 چیستی فلسفه شکل گیری داعش و تاثیر آن بر امنیت ج. ا. ایران (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 3، شماره: 36
11 رابطه برند کارفرما و نوآوری در خدمات : نقش واسطه ای اخلاق کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
12 شایستگی های کلیدی در نصب مدیران دستگاه قضایی بر اساس بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 1
13 طراحی الگوی مدیریت استرس شغلی از دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 85
14 طراحی راهبردی مدل توانمندسازی مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موضوع پوشش اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 3
15 فدرالیزم عراق و امنیت ملی ایران؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 18
16 ماهیت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی (ره) و فقهای معاصر (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
17 مشوقات اخلاقی و اعتقادی بانک زمان از منظر اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای بازنشستگی دوره: 1، شماره: 3
18 معیارهای الگوی مدیریت و فرماندهی، متناسب با انتظارات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 59
19 مفهوم توسعه و پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 3
20 مقاله پژوهشی: راهبردهای توانمندسازی "مهارتی و عملی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا امام خامنه ای(مدظله العالی) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 20، شماره: 87
21 مقاله پژوهشی:راهبردهای توانمندسازی "اعتقادی و فرهنگی" نسل جوان نیروهای مسلح از منظر مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 78
22 نقش رسیدگی به شکایات و گزارشهای مردمی بر ارتقای نظارت و کنترل کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1390، شماره: 16
23 واکاوی تاثیر تنش در روابط خارجی ایران و عربستان بر سیاست نفتی دو کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 5، شماره: 1
24 ویژگی های راهبردی و قدرت بازدارندگی تسلیحات موشکی با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اخلاق تبلیغات بازرگانی فضای مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 اثرات اجتماعی و اقتصادی ربا بر جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
3 اثرات اخلاق حرفه ای در تجارت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
4 اثرگذاری اخلاق، تعهد و فرهنگ سازمانی در برابر تغییرات (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
5 اخلاق تجاری از دیدگاه اسلام و قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
6 اخلاق حرفه ای در مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
7 ارزیابی شاخص های اخلاق حرفه ای اسلامی در بین کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
8 ایجاد و تدوین نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
9 بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار شهروندی برند با میانجی گری متغیرهای اخلاقی کارکنان (مورد کاوی: یک صنعت های تک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
10 بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کارى و رفتار شهروندى سازمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزى (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی مدیریت در قرآن با رویکرد توجه به زمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و طبیعی
12 بررسی مسولیت اجتماعی مدیران با رویکرد اخلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
13 بررسی موضوع راهبردی وحدت در راستای تعالی سازمانی با نگاه اسلامی ورویکرد نگاشت شناختی به منظور ارتقای بهره وری ملی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
14 بررسی نقش معلمان در تربیت سیاسی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
15 تاثیر فناوری اطلاعات بر اخلاق مورد کاوی اینترنت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
16 تبیین اصول تعلیم و تربیت از منظر اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 تبیین فرآیند نفوذ در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز در نگاه و کلام حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
18 تبیین مولفه قدرت در سازمان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
19 تحلیل جایگاه معیارهای اخلاق کسب و کار در اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
20 دانش اخلاق و مدیریت از دیدگاه اسلام و قرآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
21 شناسایی و اولویت بندی چالش های اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی
22 مشتری مداری و مدیریت اخلاقی کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
23 نفوذ و مقابله با آن در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) با تاکید بر نفوذ فرهنگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)
24 نقش اخلاق در پزشکی و داروسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
25 نگاهی تحولی به قرآن و جامعیت قرآن نسبت به علوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی قرآن و تحول علوم ایران با محوریت فرهنگ عمومی
26 واکاوی آموزه های مدیریتی در زمینه گزینش وزراء و معاونین (از منظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت