دکتر فتح اله امی

دکتر فتح اله امی استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فتح اله امی

Dr. fathollah ommi

استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد خودرو سمند با سامانه پیشرانش احتراق داخلی و سامانه دورگه الکتریکی- پیل سوختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 24، شماره: 24
2 الگونمایی عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای بیواتانول- بنزین با روش وراثت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 27، شماره: 27
3 Comparison of waste heat recovery from a Proton Exchange Membrane fuel cell by gas turbine or Organic Rankin Cycle: a display of ۳E analysis (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 8، شماره: 2
4 Investigation of vessels pressure effect on PEM electrolyzer performance by using a new OneDimensional Dynamic Model (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 4
5 Investigation ofthe Effects of Oxygenate and Nitrate Component Additives on Physico-Chemical Properties and Exhaust Emission of Diesel Fuel (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 2
6 One-Dimensional Electrolyzer Modeling and System Sizing for Solar Hydrogen Production: an Economic Approach (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
7 Simulation and Examination of Flow Characteristics of the Butterfly Valve (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 13، شماره: 1
8 The Strategy of using porous material in liquid fuel space propulsion injectors (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی هوافضا دوره: 13، شماره: 2
9 بررسی تجربی اثر تغییرات نسبت هوای اضافی به منظور دستیابی به عملکرد بهینه در یک موتور اشتعال- جرقه ای با سوخت هایتن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 15، شماره: 15
10 بررسی تجربی اثرات شمع های چند الکترودی در جهت بهبود عملکرد موتور و کاهش آلاینده‌ها در موتور XU7JP/L3 (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 4
11 بررسی تجربی احتراق موتور اشتعال جرقه ای با سوخت ترکیبی بنزین- اتانول و MTBE برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 16، شماره: 16
12 بررسی رفتگی الکترودهای شمع و تاثیر آن بر ولتاژ مورد نیاز جرقه و عملکرد در یک موتور پایه گاز سوز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 21، شماره: 21
13 بررسی سازوکار کاهش آلاینده ­های دوده و NO در موتورهای دیزل پاشش مستقیم با استفاده از راهکار پاشش دومرحله­ ای سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی عددی اثر زمان پاشش و زاویه پاشش بر نرخ تبخیر سوخت و آلاینده های یک موتور بنزینی پاشش چندنقطه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 5، شماره: 1
15 بررسی نحوه عملکرد انژکتور دوپایه گریز از مرکز با استفاده از آزمایش گرم آن در یک میکروموتور ضربه ای تک انژکتور پیش رانه مایع آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 9، شماره: 1
16 تاثیر ارتفاع رمپ بر مشخصات مخلوط سوخت و هوا در حوزه جریان پاشش متقاطع دوتایی در جریان هوای عبوری مافوق صوت (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 18، شماره: 3
17 تاثیر مخلوط های بیواتانول- بنزین بر آلاینده های اگزوز یک موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 3، شماره: 3
18 تحلیل تجربی مشخصات اسپری خروجی از یک انژکتور جریان چرخشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
19 تخمین توزیع قطر و سرعت اسپری به روش ماکزیمم انتروپی با استفاده از تحلیل غیر خطی ناپایداری و شبیه سازی توربولانس جریان بالا دست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 13، شماره: 1
20 تعیین مشخصات شکست اولیه صفحه سیال خروجی از اتمایزر ایربلست به وسیله بررسی غیرخطی ناپایداری در صفحه سیال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 3، شماره: 2
21 روش آنتروپی بیشینه در پیش بینی نحوه توزیع سرعت و قطر قطرات پاشش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 25، شماره: 25
22 شبیه سازی شعله آرام پیش مخلوط جزئی با استفاده از FGM دو بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 4
23 شبیه سازی کاربرد محفظه احتراق ثانویه موتور توربوفن در خارج از نقطه طراحی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 29، شماره: 2
24 طراحی، شبیه ­سازی عددی و آزمایش یک انژکتور گریز از مرکز با ورودی­ های مماسی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 7، شماره: 2
25 مدلسازی پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای برای سیستم­ های ترکیبی گرما و الکتریسته (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 2، شماره: 1
26 مطالعه پارامترهای عملکردی موتور پرخورانی شده هوایی در ارتفاع با استفاده از مدل یک بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 1
27 مطالعه پاشش سوخت در راهگاه ورودی موتورهای افشانه ای با پاشش غیر مستقیم با نگاه ویژه به تاثیر زمان پاشش سوخت بر عملکرد و میزان آلایندهها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 23، شماره: 23
28 مطالعه تجربی جت مایع در جریان پاشش متقاطع توسط تکنیک شلرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 5، شماره: 1
29 مطالعه تجربی مشخصات اسپری یک نوع صفحه انژکتور موتور موشک سوخت مایع با استفاده از نتایج تست سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 2، شماره: 3
30 مطالعه عددی پاشش جت مایع در جریان هوای عرضی مادون صوت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 2
31 مطالعه عددی پاشش متقاطع جت های صوتی دو-مرحله ای در جریان عرضی مافوق صوت بعد از یک پله (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 17، شماره: 56
32 مطالعه عددی تاثیر پارامترهای هندسی اسپری در جریان سوخت و هسته هوا در اتمایزر چرخشی فشاری انتهای باز (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 18، شماره: 3
33 مطالعه عددی رژیم های مختلف شعله در اسپری جریان متقابل آرام (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 14، شماره: 1
34 همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 13، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aerodynamic Properties of Airfoils Extracted from Owl and Seagull Wings with Flapping Motion (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 An Investigation of Integration Strategies for Oxide Fuel Cells (SOFC) in HVAC Systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع
3 آزمون ماکروسکوپیک یک افشانک گریز از مرکز با افشانه مخروط توخالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
4 اثر پاشش تصادفی و یکنواخت در شعله اسپری جریان متقابل آرام (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
5 اثر مدل سازی توربولانس داخل سیلندر بر پیش بینی مقدار نفوذ فواره سوخت گازی در پاشش مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
6 ارائه الگوریتمی جدید برای طراحی دیفیوز سوپرسونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
7 ارایه الگوی انتخاب موتور توربوشفت مناسب ناوگان بالگردی کشور از منظر قابلیت اطمینان و تعمیر و نگهداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
8 ارایه یک مدل مناسب از استک پیل سوختی پلیمری PEM برای کاربرد درموتورهای هیبرید هوایی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
9 اصلاح الگوی پاشش سوختهای گازی با توسعه برنامه KIVA-3V برای شبیه سازی جریان مغشوش باالگوی k-ε غیرخطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
10 انتخاب و شبیه سازی موتور برای یک هواپیمای فوق سبک جت (VLJ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
11 New Innovative Unsteady DBD plasma actuator Flow Control over Oscillating airfoil (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
12 Simulation and Experimental study on Swirling and Tumbling Motions of SI engine (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
13 بررسی اثر زاویه شیب جداکننده گاز - جامد سیکلونی بر بازده جداسازی ذرات (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
14 بررسی اثرتغییررژیم کاری موتور(خاموشی) بر پارامترهای عملکردی موتور(فشارمحفظه، تراست)ومقایسه آن با یک نمونه تجربی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
15 بررسی احتراق در موتور پالس جت (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
16 بررسی بازده و مصرف سوخت موتور توربوفن ترکیبی با پیل سوختی اکسید جامد برای استفاده در پهپادها با مداومت پروازی بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
17 بررسی تاثیر پارامترهای پاشش بر عملکرد مورتوهای انژکتوری با پاشش چند نقطه ای (MPFI) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی تاثیر زمان پاشش سوخت بر تولید آلاینده ها در موتورهای SI انژکتوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
19 بررسی تأثیر پاشش چندمرحله ای سوخت و مشخصه های افشانه بر کاهش آلاینده های موتور دیزل پاشش مستقیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 بررسی تأثیر شرایط آب و هوایی و نگهداری و تعمیر کشور ایران بر پایایی در پره های اصلی بالگرد (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
21 بررسی تجربی احتراق یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت ترکیبی بنزین - اتانول و MTBE در جهت کاهش مصرف سوخت و الاینده ها (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
22 بررسی تجربی تاثیر افزودن ترشیاری بوتیل الکل به بنزین در موتورXU7-JP/L 3به منظور بهبود پارامترهای عملکردی وکاهش آلاینده های خروجی موتور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
23 بررسی تجربی تاثیر افزودن دی ایزوپروپیل اتر به بنزین در موتورXU7-JP/L 3 به منظور بهبودپارامترهای عملکردی وکاهش آلاینده های خروجی موتور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
24 بررسی تجربی تاثیر افزودن هیدروژن به گاز طبیعی فشرده (CNG) بر عملکرد یک موتور جرقه اشتعالی و کاهش الاینده های آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 بررسی تجربی تاثیر افزودنی کروپور به بنزین به منظور بهبود عملکرد موتور و کاهش آلاینده ها در موتور XU۷JP/L۳ (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
26 بررسی توانایی دستگاه سرعتسنج داپلرلیزری در اندازه گیری سرعت حباب در جریان دوفازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
27 بررسی خواص جریان در کاتد استک پیل سوختی اکسید جامد صفحه ایبه منظور ارتقاء عملکرد استک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
28 بررسی دقیق الگوی جریان در سراسر نقشه ی عملکرد یک نمونه کمپرسور گذر صوتی و تعیین حدود استال (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
29 بررسی دینامیک ابر یونی تحت تاثیر میدان الکتریکی در پیشران یونی فضایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
30 بررسی روش های تخمین و کاهش آلاینده های ذرات معلق (PM) در موتورهای احتراق جرقه ای (SI) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 بررسی روشهای پیشرانش الکتریکی و شیمیایی پرتاب ماهواره در فضا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
32 بررسی روند تاثیر شیوع بیماری کرونا بر صنعت هوانوردی  (دریافت مقاله) سومین همایش هوانوردی عمومی ایران
33 بررسی سامانه حمل و نقل نسل آینده SATS با درنظر گرفتن شرایط پیاده سازی درایران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
34 بررسی سیستم های پاشش در موتور اسکرمجت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
35 بررسی عددی اثر زمان و زاویه پاشش بر نرخ تبخیر سوخت و آلایند ههای موتور بنزینی پاشش چند نقطه ای با استفاده از کد شبیه سازیKIVA-3V (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
36 بررسی عددی اعوجاج و بازیافت فشار در ورودی s شکل موتور جت با تغییر سرعت جریان ورودی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
37 بررسی عددی عملکرد حرارتی میکرو کانال های دولایه در اثر جریان نانو سیال به منظور خنک کاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
38 بررسی عملکرد و آلاینده های یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از مخلوط های سوخت دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
39 بررسی عملکرد و آلاینده های یک موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از سوخت جی سریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
40 بررسی مکانیزم کاهش الاینده های دود و NO در موتورهای دیزل پاشش مستقیم با استفاده از راهکار پاشش دو مرحله ای سوخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
41 بررسی موارد استفاده و چالشهای طراحی سیستم پیشرانش پهپادهای ارتفاعمتوسط - بالا و با مداومت پروازی بالا (دریافت مقاله) سومین همایش هوانوردی عمومی ایران
42 بررسی موتورهای الکتریکی در صنعت هوانوردی (دریافت مقاله) سومین همایش هوانوردی عمومی ایران
43 بررسی نقش خودروی هیبرید در کاهش آلودگی هوا و ارایه برنامه پیشنهادی توسعه آن در کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
44 بررسی نقش خودروی هیبرید در کاهش آلودگی هوا و ارایه برنامه پیشنهادی توسعه آن در کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 بررسی ویژگیهای آمیختگی سوخت و هوا در جریان هوای عبوری مافوق صوت برای چند حالت پاشش مختلف (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
46 بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور سوخت مایع دو مولفه ای با بهره گیری از روش شبه مدل (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
47 پیش بینی نحوه توزیع سرعت و قطر قطرات پاشش به روش ماکزیمم آنتروپی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
48 تاثیر گسترش و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درکاهش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
49 تحلیل عملکرد انژکتور جوششی یا «افروسنت» (Efferescent) و بررسی نتایج آزمایشات انجام گرفته با استفاده از تست سرد (PDA) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 تحلیل ناپایداری غیرخطی گسست اولیه جت خروجی از انژکتوردرمعرض هوای چرخان محفظه احتراق (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
51 تعیین عملکرد الکتروشیمیایی پیلهای سوختی اکسید جامد با شبیه سازی عددی تست دکمه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
52 توسعه راهبرد احتراقی نیمه پیش آمیخته اشتعال تراکمی در یک موتور دیزل دور تند (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
53 چگونگی عملکرد یک وسیله نقلیه هیبرید پیل سوختی در شرایط کاری و محیطی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
54 حل عددی تاثیر جت عکس العملی ونازل جانبی بر ضرایب ایرودینامیکی یک پرتابه ابر صوتبازگشت پذیر به جو (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
55 راهبرد استفاده از ماده متخلخل در انژکتور پیشرانهای فضایی سوخت مایع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
56 ساخت اولین دستگاه سرعت سنجی با داپلر لیزری(LDV) و بررسی تاثیر قطر ذرات بر نتایج دستگاه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
57 ساخت اولین دستگاه سرعت سنجی با داپلرلیزری (LDV) با فاصله فرانژی7μm و بررسی تاثیر قطر ذرات بر نتایج دستگاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
58 شبیه سازی پاشش عمودی سوخت درجریان هوای مادون صوت (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
59 شبیه سازی شعله پیش مخلوط جزئی با در نظر گرفتن پدیده ی دیفیوژن دیفرانسیلی در مدل فلیملت دو بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
60 شبیه سازی عددی پاشش متقاطع دو تایی بعد از یک سطح شیبدار به درون جریان هوای عبوری مافوق صوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برق، مهندسی هوافضا، مکانیک و علوم مهندسی
61 شبیه سازی عددی جریان سیال عامل در استوانه متخلخل یک بعدی به منظور بررسی خنک کاری تعریقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
62 شبیه سازی فرآیند استارت و خاموشی یک موتور کم پیشران و مقایسه آن با یک نمونه تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
63 شبیه سازی فرایند تراتلینگ در موتورهای سوخت مایع و بررسی تجربی نتایج (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
64 شبیه سازی و بررسی اثرات انتقال حرارت فیلم خنک کننده تیغه توربین (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
65 شبیه سازی و بررسی مشخصه های جریان حول شیر پروانه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
66 طراحی آزمایشگاه تستر ارتفاعی برای تست گرم موتور سوخت مایع کم پیشران (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
67 طراحی تستر پنج مولفه موتور جت هواسوز با سازه مدل افقی آویزان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
68 طراحی مفهومی موتور سوخت مایع الکتروپمپ با استفاده از ماتریس ساختار طراحی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
69 طراحی موتور کم پیشران سوخت مایع آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
70 طراحی و ساخت صفحه انژکتور مسطح دایروی موتور موشک سوخت مایع آزمایشگاهی و مطالعه تجربی کیفیت اسپری آن با استفاده از نتایج تست سرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
71 طراحی و شبیهسازی یک افشانک جریان چرخشی تکپایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
72 طراحی،شبیه سازی وساخت دستگاه سرعت سنج داپلرلیزری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
73 محاسبه مشخصه های انرژی صفحه انژکتور میکروموتور موشک سوخت مایع به روش ایویلیف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
74 مدل سازی خودروی هیبرید برق- بنزین و مقایسه بازدهی انرژی و آلایندگی با خودروی احتراق داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه فناوری در مهندسی مکانیک و هوافضا
75 مدلسازی پاشش در موتور پالس جت و بررسی نحوه توزیع و ترکیب سوخت و هوا در محفظه احتراق (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
76 مدلسازی سه بعدی استک پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای به منظور بهینه سازی عملکرد استک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
77 مروری بر اثرات سوخت های اکسیژن دار بر روی پارامترهای عملکردی موتور و انتشار آلاینده های موتورهای اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
78 مروری بر انواع طراحی پیکربندی هواپیماهای عمود برخاست و فرود (VTOL) (دریافت مقاله) سومین همایش هوانوردی عمومی ایران
79 مروری بر صنعت پیشرانش های پلاسما (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
80 مروری بر موتورهای رم جت و اسکرم جت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران
81 مطالعه تئوری و تجربی جریان چند فازی درپورت ورودی موتورهای انژکتوری با پاشش غیر مستقیم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
82 مطالعه تجربی خصوصیات پاشش انژکتور با جریان چندگانه در موتور XU7JP-L3 با پاشش نقطه ای (MPFI) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
83 مطالعه تجربی دمای شمع در موتورهای احتراق داخلی دوگانه سوز (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
84 مطالعه تجربی دمای شمع درموتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
85 مطالعه تجربی و تئوری پاشش سوخت در موتورهای انژکتوری با پاشش چند نقطه ای (MPFI) (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
86 موتورهای با پاشش مستقیم گاز طبیعی (NGDI) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
87 هواپیماهای خورشیدی، راهکاری دوستدار محیط زیست در هوانوردی  (دریافت مقاله) سومین همایش هوانوردی عمومی ایران